CPK - spotkanie konsultacyjne już 2 lutego

CPK – szczegółowe mapy, ankieta i spotkanie konsultacyjne

W nawiązaniu do informacji, jaką otrzymaliśmy od Firmy Egis Poland Sp. z o.o, która realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa, publikujemy materiały zawierające zakres planowanych wariantów nowej linii kolejowej nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa.

3 z proponowanych wariantów trasy przebiegają przez teren Gminy Wyry – linia zielona, żółta i pomarańczowa. Gmina Wyry kolejny raz wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów budowy linii szybkiej kolei przecinającej teren naszej gminy.

Spotkanie konsultacyjne:

Informujemy również, że 2 lutego 2022 roku o godzinie 17.00 na nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Wyry z projektantami i przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Plakat - spotkanie informacyjne

Ankieta:

Spółka Egis Poland zwróciła się do mieszkańców gminy o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz o wypełnienie ankiety. Dostępna jest ona w wersji elektronicznej, a także w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy w Wyrach oraz w Domu Kultury w Gostyni. Ankiety można przesyłać do dnia 15.03.2022 r.

Wypełnij ankietę>>

CPK- broszura informacyjna 1.jpgCPK- broszura informacyjna 2.jpg

Mapy:

Żeby powiększyć mapy prosimy o ich pobranie lub otwarcie w nowej karcie przeglądarki. Wszystkie mapy można również pobrać pod tym linkiem.

Mapa 1.jpg

Mapa 2.jpg

Mapa 3.jpg

Mapa szczegółowa 1.jpg

Mapa szczegółowa 2.jpg

Mapa szczegółowa 3.jpg

Mapa szczegółowa 4.jpg

Mapa szczegółowa 5.jpg

Mapa szczegółowa 6.jpg

Mapa szczegółowa 7.jpg

Mapa szczegółowa 8.jpg

Mapa szczegółowa 9.jpg

Poprzednie informacje:

powrót