Eko–Gmina – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców


Eko – Gmina – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Okres realizacji: 2014 – 2015
Fundusz: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość projektu: 15 499,25 zł

Finansowanie:

  • 12 399,40  zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • 3 099,85 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry 

Opis projektu:

Od listopada 2014 r. do marca 2015 r. Gmina Wyry realizowała kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy.

W ramach zadania opublikowano dwa artykuły w miesięczniku „Wicie” (w listopadzie 2014r. na temat zagrożeń jakie stwarza palenie śmieci w piecach domowych oraz w styczniu 2015r. na temat właściwej segregacji odpadów).

W styczniu 2015r. uruchomiony został również Ekoportal Gminy Wyry dostępny pod adresem: www.ekoportal.wyry.pl.

Na ekoportalu zamieszczone zostały takie informacje jak: harmonogramy zbiórki odpadów, reguły segregacji odpadów oraz wszystkie aktualności związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w Gminie Wyry.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z ekoportalu oraz korzystania z rozbudowanego formularza kontaktowego.

Artykuły do pobrania: listopad 2014, styczeń 2015.