Logo Gminy Wyry

LOGO GMINY WYRY WYBRANE!

Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wyry rozstrzygnięty!

Logo kolorowe.png

Wójt Gminy Wyry ogłosił w maju 2016r. Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wyry! Do konkursu wpłynęło 14 ofert prac konkursowych prezentujących projekty graficzne logo gminy Wyry. Komisja Konkursowa po ocenie nadesłanych prac wybrała 4 prace z największą sumą punktów, które przeszły do kolejnego III etapu konkursu – internetowej ankiety. Internauci w głosowaniu wskazali najlepszą pracę, która również w ocenie Komisji Konkursowej uzyskała największą sumę punktów.

Logo zielone.png

Zwycięska praca – logo Gminy Wyry autorstwa Krzysztofa Szromek przedstawia dwa złączone liście, które nawiązują do herbu i tworzą literę „W”, symbolizują lasy dzielące miejscowości Wyry i Gostyń (dwa różne kolory podłoża). Odręczne fonty nadają osobisty charakter, a zamaszyste kreski podnoszą dynamizm znaku. Szerokość słów Gmina Wyry pozwala na wybór dowolnie długiego sloganu. W projekcie nawiązano do herbu używając podobnych kolorów. Dwa kolory podłoża symbolizują Wyry i Gostyń.

29 września 2016r. na XXII sesji Rady Gminy Wyry podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) i hasła promocyjnego Gminy Wyry oraz zasad ich używania i wykorzystywania. Na stronie internetowej www.wyry.pl znajduje się księga znaku, która określa reguły stosowania logo Gminy Wyry. Zawiera wszelkie odmiany logo wraz z sugestiami ich stosowania, kolorystykę i ograniczenia.

Do pobrania:

  1. Logo Gminy Wyry wersja kolorowa.
  2. Logo Gminy Wyry wersja zielona.
  3. Księga znaku do logo Gminy Wyry.
  4. Uchwała w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) i hasła promocyjnego Gminy Wyry.

Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wyry – znaku identyfikacji wizualnej, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną gminy i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych.


Logo pełni funkcję promocyjną Gminy Wyry. Zgodę na wykorzystanie logo wydaje Wójt Gminy Wyry na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu wykorzystania logo.

Kontakt w sprawie logo: Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, tel. 32 325 68 32, e-mail: promocja@wyry.pl.