Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry

Europejski Fundusz Społeczny logo.jpg

Obecnie projekt znajduje się w okresie trwałości, w Klubie Seniora dostępnych jest 16 miejsc dla osób chcących brać udział w zajęciach, czy spotkaniach. Osoby zainteresowane prosimy o kontaktowanie się z Urzędem Gminy Wyry lub z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrach.

Informacje nt. uczestnictwa w zajęciach w Klubie Seniora można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry, pokój nr 7, I piętro, tel.: (32) 325 68 13 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach, tel.: (32) 323 02 38.

Klub mieści się w Wyrach w budynku pawilonu handlowego przy ul. Głównej 58.


30 czerwca zakończyliśmy realizację projektu „Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry”.

W projekcie wzięło udział 27 seniorów, którzy mogli wziąć udział w zajęciach z animatorem (łącznie przeprowadzono 1080 godzin), skorzystać z porad psychologicznych (przeprowadzono 72 godziny zajęć), porad prawniczych (36 godzin zajęć), porad dietetycznych wraz z edukacją prozdrowotną (36 godzin zajęć), zajęć z gimnastyki i kinezyterapii (72 godziny zajęć), zajęć rozwijających w tym aktywizacja cyfrowa (72 godziny zajęć). Organizowane były wycieczki krajoznawcze (do Wrocławia, do Wisły, do Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, do Muzeum Chleba w Radzionkowie, do Będzina (zwiedzanie zamku), organizowane były wyjścia do kina, na kręgle. Dzięki realizacji projektu 22 seniorów miesięcznie mogło brać udział w zajęciach, spotykać z innymi seniorami w naszym klubie, a przez to zawiązywać nowe przyjaźnie i poszerzać swoje zainteresowania.

Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Wyry (woj. śląskie), poprzez utworzenie 16 miejsc świadczenia dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Wyrach w terminie 02.11.2021 r. - 30.06.2023 r.

Klub Senior w Gminie Wyry został powołany uchwałą nr XXXVII/354/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r.

Projekt „Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 272 463,25 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Całkowity koszt projektu to 320 545,00 zł.

Załączniki:

1. wycieczka do Będzina.jpg

2. zajęcia komputerowe.jpg

3. wycieczka do Palmiarni w Gliwicach.jpg

4. wycieczka do Palmiarni w Gliwicach.jpg

5. konkurs fotograficzny - rozstrzygnięcie.jpg

6. konkurs fotograficzny - zwycięskie prace.jpg

7. konkurs fotograficzny.jpg

8. wycieczka do Wadowic.jpg

9. Wycieczka do Wisły.jpg

10. wielkanoc u seniorów.jpg

11. wycieczka do Wrocławia.jpg

Wycieczka dp tężni w Mikołowie.jpg

Wycieczka do tężni solankowej w Mikołowie.jpg

Wycieczka do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.jpg

Wycieczka do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 2.jpg

Wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.jpg

IMG-20220126-WA0003.jpg

Zajęcia z kinezyterapii.jpeg

Spotkanie integracyjne z Seniorami w Gostyni.jpeg

Zajecia plastyczne zdobienie butelek.jpg

Wycieczka do Papugarni.jpg

Wycieczka do Papugarni 2.jpg

 Nordic Walking.jpg

Zajęcia plastyczne stroiki wielkanocne.jpg

Zajęcia plastyczne stroiki wielkanocne 2.jpg