Archiwalne powiadomienia

 

 

Ostrzeżenie obowiązuje: od 09.11.2018 do 10.11.2018 r.

POWIADOMIENIE

o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu