Referat Podatków i Opłat

Referat podatków i opłat:

 Zakres działania

  1. ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg i zwolnień podatkowych, w tym: umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty  spłaty zaległości podatkowych, udzielanie pomocy publicznej
  3. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i wniosków o ustanowienie hipoteki,
  4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach i opłatach, dochodach z gospodarstwa rolnego.

 

Kierownik Referatu

Dominika Drażyk , tel. 32 325 68 50, email: podatki@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, parter, pok. nr 2

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Elżbieta Przekazińska

32 325 68 51

ksiegowosc.fn@wyry.pl

Prowadzenie księgowości podatkowej, transport

parter

pok. nr 2

Hanna Moroń - Kozina

32 325 68 23

odpady.fk@wyry.pl

prowadzenie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

parter
pok. nr 5

Izabela 
Małek

32 325 68 50

podatki.prawne@wyry.pl

prowadzenie spraw podatkowych, osoby prawne

parter
pok. nr 2