e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

e-mocni_logo.png

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

30 grudnia 2016 r. Zarząd Fundacji Aktywizacja podpisał umowę na realizację projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Umowa została zawarta pomiędzy Fundacją Aktywizacja jako liderem partnerstwa, do którego należą także Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych (Oddział Łódzki) oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski, w tym naszą Gminę Wyry.

Gmina Wyry przystąpiła do projektu podpisując w marcu 2016 r. porozumienie z Fundacją Aktywizacja na rzecz realizacji Projektu „e- Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w gminie Wyry. Oznacza to, że mieszkańcy naszej gminy będą mogli uczestniczyć w projekcie, podnosząc swoje umiejętności z zakresu nowych technologii.

Projekt ma objąć co najmniej 160 mieszkańców Gminy Wyry i będzie realizowany do końca lipca 2019 r.

Całkowity budżet projektu to 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 582 945,80 PLN). Wsparcie Projektu dla Gminy Wyry wynosi 136 000 zł brutto. Wkład własny niepieniężny Gminy Wyry wynosi 9 520 zł.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Projekt będzie oferować tym osobom szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie.

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych.png

 

 

Projekt planuje maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby: ludzi, instytucje czy infrastrukturę, tak, aby mieszkańcy gminy Wyry objęci projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

DZIĘKI PROJEKTOWI GMINA:

  • Otrzyma szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
  • Zyska grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
  • Będzie mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne;
  • Otrzyma wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

E-MOCNI UE logo.jpg