Ostrzeżenia o przekroczeniach lub ryzyku przekroczeń poziomu alarmowego

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 10.01.2024 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 08.12.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 07.12.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 06.12.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 05.12.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 01.12.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - 27.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 03.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - aktualizacja na dzień 02.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 1-2.03.2023 r.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego w powietrzu - 27.02-31.12.2023 r.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 08-09.02.2023 - aktualizacja.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 08-09.02.2023.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 07.02.2023.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 07-08.02.2023.pdf

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 19.12.2022

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 17-18.12.2022 Aktualizacja 1.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 16.12.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 15.12.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 29.11.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 20.11.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu - 05.08.2022.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu - 22.07.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu - 01.07.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 26.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 25.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 23.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 19.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 09.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 3.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2.03.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 24.01.2022.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 16.01.2022.docx.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 15.02.2022

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 26.12.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 14.12.2021 aktualizacja.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13-14.12.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 11-12.12.2021 aktualizacja.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 26.03.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 09.03.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 03.03.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 25.02.2021 aktualizacja z 24.02.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 16.02.2021.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 15_16.02.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13_14.02.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 09_10.02.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 09.02.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 31.01-01.02.2021.docx

Aktualizacja z dn. 31.01.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 01.02.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu -  18.01.2021.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 04.01.2021.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 02.12.2020.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 07.11.20.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 11.04.2020.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 31.03.2020.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 27_28.03.2020.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 18.03.2020.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 17.12.2019 r.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 25.11.19.docx

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 19.12.2019.pdf

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13.12.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 12.12.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 11.12.2019 r,

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu - 27.11.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 25.11.2019 r. 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm powietrza - 21.11.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza - 20.11.2019 r.

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 31.10.2019

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 24.10.2019

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 23.10.2019

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 23.10.2019

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg:m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 30.03.2019 .docx

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 5-6.02.2019

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 31.01.2019 r.

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 22-23.01.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu POZIOM II na dzień 21-22.01.2019 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu POZIOM II na dzień 19-20.01.2019r.

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 7.01.2019 r.

AKTUALIZACJA POWIADOMIENIA o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM III na dzień 19.12.2018 - ZMIANA NA POZIOM II

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM III na dzień 19.12.2018

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II na dzień 18.12.2018

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 1.12-2.12.2018

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 30.11-1.12.2018

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 10.11-11.11.2018

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 9.11-10.11.2018

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu na dzień 05.07.2018