Obchody wrześniowe 2015

76. rocznica wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939 r."

02 września 2015r. pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 odbyła się uroczystość 76. rocznicy wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939 r.”. Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa, której przewodniczył ks. Proboszcz Jan Podsiadło, a homilię wygłosił ks. Dziekan Rafał Październiok i ks. mjr SG Kornel Undas – dziekan Ewangelicki Straży Granicznej. Uroczystość prowadził mjr Arkadiusz Bartnik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, która wraz z Gminą Wyry była organizatorem tej uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się kombatanci, przedstawiciele wojska, Urzędu Marszałkowskiego, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, a także burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu mikołowskiego, bieruńsko – lędzińskiego i pszczyńskiego. Pod Pomnikiem Pamięci zgromadzili się licznie mieszkańcy Wyr i Gostyni oraz uczniowie wyrkiej i gostyńskiej szkoły.

Wyjątkową oprawę nadała obecność Kompanii Honorowej 6 Batalionu powietrzno – desantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirsakiego, Orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia, a także gościnny występ Chóru Echa Matry z Recsk na Węgrzech i Chóru „Zorza” z Domu Kultury w Gostyni. Na uroczystości zabrał głos Jarosław Ptaszkowski – krewny ppłk. Władysława Kiełbasy, który zwrócił uwagę na potrzebę podtrzymywania pamięci o wydarzeniach tamtych dni. Ponadto Henryk Piróg oraz Jarosław Tomalik z Oświęcimskiego Centrum Kultury wygłosili monodram: „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy 02.09.1939”.

Medal z okazji 40-lecia WKU w Tychach dla Gminy Wyry odebrała z rąk ppłk. Leszka Klaga, komendanta WKU w Tychach, wójt Barbara Prasoł. Natomiast kombatanci za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych wyróżnili medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”: Magdalenę Kocima, Jarosława Ptaszkowskiego, Henryka Piróga, Jarosława Tomalika, Arkadiusza Bartnika, Janusza Dziewiora. Wyróżnienia wręczyli: Włodzimierz Czechowski, prezes Śląskiego Zarządu Województwa ZKRPiBWP oraz wiceprezesi Eugeniusz Jarguz i Stanisław Piasecki.