Organizacje współpracujące z gminą

 

Nazwa organizacji

Adres

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Fortuna Wyry"

43-175 Wyry, ul. Markiela 46

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Wojownik”

43-175 Wyry, ul. Puszkina 10

Stowarzyszenie Podróżników „TROP”

43-175 Wyry, ul. Zwycięstwa 21

Stowarzyszenie Podróżników TRAMP

43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 376

Stowarzyszenie Sportowe Raki Gostyń

43-176 Gostyń, ul. Tyska 57

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Rynek 20 tel. 32 738 06 63

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”

43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 7 (2 piętro)

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie

43-190 Mikołów, Plac Salwatorianów 4

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

43-190 Mikołów, Os. Grunwaldzkie 10 tel. 32 738 40 18

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 38 tel. 32 226 65 50