Organizacje współpracujące z gminą

Nazwa organizacji

Adres

Strona internetowa

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Fortuna Wyry"

43-175 Wyry, ul. Markiela 46

www.fortuna.futbolowo.pl

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Wojownik”

43-175 Wyry, ul. Puszkina 10

www.kung-fu-tychy-wyry.pl

Fundacja Dom Rozwoju

43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 139

www.naturalnaszkola.pl

Stowarzyszenie Podróżników „TROP”

43-175 Wyry, ul. Zwycięstwa 21

www.sptrop.pl

Stowarzyszenie Podróżników "TRAMP"

43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 376

www.sptramp.pl

Stowarzyszenie Sportowe "Raki Gostyń"

43-176 Gostyń, ul. Tyska 57

-

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Rynek 20 tel. 32 738 06 63

www.diabetycy-mikolow.ocom.pl

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”

43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 7 (2 piętro)

www.zmiana-mikolow.pl

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie

43-190 Mikołów, Plac Salwatorianów 4

www.psouu-mikolow.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

43-190 Mikołów, Os. Grunwaldzkie 10 tel. 32 738 40 18

www.pzn.slask.pl

(zakładka Koła terenowe)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie,

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 38 tel. 32 226 65 50

www.powrot.webd.pl