Budowa zatoki autobusowej w Gostyni

Okres realizacji: 2008 – 2009
Wartość projektu: 805 228,98 zł (całość sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach)

Opis projektu:

W latach 2008-2009 Gmina Wyry realizowała inwestycję pn. „Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 – ul. Pszczyńska w Gostyni w rejonie skrzyżowań z ul. Miarową
i ul. Łuczników”
. Wykonawcą robót była firma „Komplexbud – 2” z Rybnika, nadzorowana przez Urząd Gminy Wyry. W okresie sierpień – październik 2008 r. powstały trzy zatoki z wiatami przystankowymi, natomiast w okresie sierpień – wrzesień 2009r. jedna zatoka z wiatą. Wnioskodawcami powstania zatok autobusowych byli mieszkańcy ul. Łuczników w Gostyni.

Prace budowlane obejmowały:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • zarurowanie rowu,
  • drenaż,
  • budowę nasypu,
  • przebudowę chodnika i ułożenie kostki brukowej kolorowej,
  • podbudowę zatoki i ułożenie kostki brukowej czerwonej,
  • montaż krawężników betonowych,
  • wykonanie cieku przykrawężnikowego,
  • montaż barierek i wiat przystankowych.

Informacja dot. przystanku „Gostyń Łuczników” 
(kierunek: Mikołów, naprzeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni):

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że „w związku z wybudowaniem zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Łuczników w kierunku Mikołowa, utworzymy przy tej zatoce przystanek „Gostyń Łuczników” wprowadzając go do naszego rozkładu jazdy.