Budynki jednorodzinne

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma rocznie 156 sztuk worków. Będą one dostarczane dwa razy w roku. W styczniu mieszkańcy otrzymają pakiet na pierwsze półrocze. Łącznie 78 worków, w tym: 24 żółte na plastik i metal, 12 zielone na szkło, 24 brązowe na bioodpady oraz 18 niebieskich na papier. Ilość pojemników i worków przysługuje na jedną nieruchomość.

W uzasadnionych przypadkach można otrzymać większą ilość worków. W szczególności dotyczy to nieruchomości, na których zamieszkuje od 5 osób wzwyż. Dodatkowe worki wydawane są na indywidualny pisemny wniosek dostępny do pobrania na stronie www.wyry.pl lub w Urzędzie Gminy.

W przypadku nadwyżki odpadów, można dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zachęcamy do oddawania ich w workach z pakietu, dlatego, że otrzymamy je wówczas z powrotem w takiej samej ilości, jaką oddaliśmy. W przypadku dostarczenia odpadów w innych workach, nie otrzymamy żadnych nowych.