Razem damy radę

Okres realizacji: 2014
Program: Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”
Wartość projektu: 27 284,59 zł

Finansowanie:

 • 21 685,77zł – środki Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 5 598,82 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry 

Opis projektu:

Od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r. Gmina Wyry realizowała projekt „Razem damy radę!” skierowany do uczniów szkół podstawowych.

W Zespole Szkół w Wyrach zrealizowano cel szczegółowy programu „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki” – poprzez organizację warsztatów integracyjnych w klasach I i IV Szkoły Podstawowej, dzięki którym nastąpiło wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do funkcjonowania w nowych warunkach związanych
z rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej lub wynikających z przejścia na drugi etap edukacyjny, skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, sytuacji bądź roli, kształtowanie poczucia przynależności do zespołu klasowego i społeczności szkolnej, przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania do nowej roli
i związanych z nią wyzwań, pogłębienie wiedzy wśród rodziców i nauczycieli o problemach przystosowawczych uczniów, stworzenie klimatu wzajemnej komunikacji i współpracy w relacji rodzice – uczniowie – szkoła, wspieranie umiejętności społecznych i emocjonalnych wśród uczniów.

W Zespole Szkół w Gostyni zrealizowano cel szczegółowy programu „Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży” – poprzez organizację 3 rodzajów warsztatów na temat zdrowego stylu oraz zapewnienie odpowiedniego asortymentu sklepiku szkolnego wraz
z warsztatami dla uczniów pracujących w sklepiku, dzięki którym wprowadzono w szkole standardy zapobiegania chorobom cywilizacyjnym z naciskiem na problem nadwagi i otyłości, przekazano dzieciom wiedzę o zdrowym odżywianiu, potrzebie ruchu i prowadzenia aktywnego trybu życia, uświadomiono uczniom jak ważne jest zdrowe żywienie i aktywność fizyczna, wsparto uczniów w codziennych wyborach żywieniowych, wpojono im dobre nawyki i postawy prozdrowotne tak aby sami chcieli zmienić swój tryb życia na zdrowszy i bardziej aktywny.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1)      Zajęcia integrujące dla klas I SP w Wyrach

W ramach zadania zorganizowano zajęcia z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli w każdej z czterech klas pierwszych – w każdej klasie odbyło się jedno dwugodzinne spotkanie prowadzone przez psychologa bądź pedagoga i wychowawcę.

2)      Zajęcia integrujące dla klas IV SP w Wyrach

W ramach zadania zorganizowano zajęcia „Moje dziecko w IV klasie” z udziałem rodziców i nauczycieli – w każdej z trzech klas czwartych odbyło się jedno dwugodzinne spotkanie prowadzone przez pedagoga bądź psychologa i wychowawcę. Ponadto zorganizowano zajęcia z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli – również 3 spotkania po 2 godziny.

3)      Warsztaty „Żyj zdrowo na sportowo” dla klas I – VI SP w Gostyni

W ramach zadania zorganizowano zajęcia propagujące aktywność fizyczną, mające
na celu zapobieganie nadwadze i otyłości dla wszystkich chętnych uczniów klas I – III i IV – VI SP. Utworzone zostały 2 grupy uczniów, w każdej z nich odbyło się 6 spotkań jednogodzinnych.

4)      Warsztaty „Smacznie i zdrowo” dla klas II SP w Gostyni

W ramach zadania zorganizowano warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej, a także integracji. Zostały utworzone 2 grupy uczniów,
w każdej z nich odbyło się 6 spotkań jednogodzinnych.

5)      Warsztaty na temat zdrowego żywienia dla klas IV – VI SP w Gostyni

W ramach zadania zorganizowano zajęcia, na których uczniowie poznali między innymi piramidę żywieniową, nauczyli się przygotowywać zdrowe posiłki, poznali strony internetowe i programy służące edukacji zdrowego żywienia. W każdej z klas (łącznie 6) zostało przeprowadzonych
6 spotkań jednogodzinnych.

6)      Zapewnienie odpowiedniego asortymentu sklepiku szkolnego w ZS w Gostyni

W ramach zadania zmieniono asortyment szkolnego sklepiku celem dostosowania oferty do dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem ich odpowiedniej diety. Zostały zakupione m.in.  jogurty, owoce, warzywa oraz mała lodówka do przechowywania jogurtów i regał z szufladami. W ramach zadania zorganizowano dzień promocji nowej żywności dostępnej w sklepiku (w całej szkole) oraz serię 3 warsztatów szkoleniowych (jednogodzinnych) dla uczniów pracujących w sklepiku.

W ramach zadania osiągnięto następujące rezultaty:

 • 112 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach integrujących,
 • 126 rodziców, którzy uczestniczyli w zajęciach integrujących,
 • 20 godzin przeprowadzonych zajęć integrujących,
 • 1 Zespół Szkół prowadzący działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia,
 • 162 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną,
 • 63 godziny przeprowadzonych zajęć  propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną,
 • 1 sklepik szkolny zapewniający odpowiedni dla dzieci i młodzieży asortyment szkolny.

Ponadto osiągnięte zostały również następujące rezultaty „miękkie”:

 • większe poczucie bezpieczeństwa w murach szkoły wśród uczniów,
 • zapoznanie uczniów z organizacją życia w grupie,
 • większa świadomość uczniów na temat tego, że pobyt w szkole może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania i nauki,
 • bardziej świadome wsparcie dziecka przez rodziców w przystosowaniu do nowych wymagań szkolnych,
 • większa świadomość rodziców na temat trudności jakie napotyka dziecko w nowych warunkach szkolnych,
 • większa wiedza uczniów na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
 • wzrost świadomości uczniów odnośnie wyborów produktów dokonywanych podczas wspólnych zakupów z rodzicami, samodzielnych zakupów  w sklepiku szkolnym, podczas przygotowywania posiłków,
 • zmniejszenie kupowanych przez dzieci napojów słodzonych oraz słodyczy, a zastąpienie ich owocami czy bułkami,
 • zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, uczestniczenia w zajęciach w-f, a także zagospodarowanie czasu wolnego poprzez różnego rodzaju zabawy czy zajęcia sportowe.