Remont ul. Tyskiej

Remont nawierzchni ulicy Tyskiej w Gostyni

Okres realizacji: 2014
Wartość projektu: 114 560,52 zł

Opis projektu:

W okresie od 04.09.2014r. do 04.10.2014r. wykonano remont fragmentu ulicy Tyskiej na odcinku o długości 130 mb, o szerokości ok. 4,5 m i klasie G (od budynku 50C do wjazdu do lasu).

W ramach remontu wykonano m.in.:

  • roboty pomiarowe, celem wytyczenia trasy drogi w terenie,
  • sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  • koryto na całej szerokości jezdni, wyprofilowanie oraz zagęszczenie podłoża,
  • podbudowę składającą się z dwóch warstw z kruszywa łamanego,
  • warstwę wyrównawczą z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych,
  • warstwę wiążącą asfaltową.