Zabudowanie sufitów akustycznych dla dwóch szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyry

RFIL.png

W gminnych szkołach podstawowych zakończyła się wyjątkowa inwestycja. W ramach walki z hałasem, zamontowane zostały sufity akustyczne. Koszt zadania wyniósł łącznie prawie 800 tys. zł.

W Szkole Podstawowej w Wyrach inwestycję w korytarzach oraz 11 salach lekcyjnych, za 293 675,35 zł zrealizowała firma PHU Sufmartech z miejscowości Chyby. W Gostyni, sufity wraz z oświetleniem LED wykonała w korytarzach oraz salach gimnastycznych spółka AMB Group z Warszawy. W tym przypadku koszty zamknęły się w kwocie 500 149,98 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sufit akustyczny w Szkole Podstawowej w Gostyni.jpg

Sufit akustyczny w Szkole Podstawowej w Gostyni

Sufit akustyczny w Szkole Podstawowej w Wyrach.jpg

Sufit akustyczny w Szkole Podstawowej w Wyrach