Zabudowanie sufitów akustycznych dla dwóch szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyry

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 960 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 960 000,00 zł

Opis: Inwestycja polega na zabudowie sufitów akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych wraz z montażem oświetlenia LED. W ramach zadania doposażona zostanie również świetlica szkolna w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni w meble modułowe oraz monitor interaktywny wraz z laptopem.