Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Sławomir Pązik, tel. 605 229 485, email: obronacywilna@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, parter pok. nr 4

Zakres działania

  • sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualizacji dokumentacji dla prowadzenia akcji kurierskiej,
  • ustalanie zadań w zakresie ochrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym
    i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy oraz koordynacja tych zadań,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Policją, Państwową Strażą Pożarną, służbami nadzoru budowlanego w zakresie niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności,
  • przyjmowanie zgłoszeń związanych z organizacją zgromadzeń na terenie gminy,
  • przyjmowanie wniosków o wydawanie pozwoleń na imprezy masowe,
  • sprawy związane z bezpieczeństwem.