Aktywna tablica

Okres realizacji: 2018

Program: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2017-2019

Wartość projektu: 36 533,99

Wartość dofinansowania: 27 956,00 zł

Opis: W ramach projektu zakupiono dla Szkół Podstawowych w Wyrach i w Gostyni 3 monitory interaktywne oraz 2 projektory wykorzystane do posiadanych tablic interaktywnych.