Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy


Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy

Okres realizacji: 2013
Fundusz: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość projektu: 2 688,00 zł

Finansowanie:

  • 1 344,00  zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • 1 344,00 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r. Gmina Wyry realizowała kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy.

W ramach zadania opublikowano trzy artykuły w miesięczniku „Wicie” (w maju 2013r. na temat segregacji i recyklingu oraz nowych zasad wywozu śmieci, w czerwcu 2013r. na temat utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry).

Wydany został również folder informacyjny dla mieszkańców, w którym zawarto zasady segregowania śmieci oraz harmonogram wywozu odpadów na II połowę 2013r.

Do pobrania: