Wykonanie placu zabaw i pumptracku na obiekcie sportowo - rekreacyjnym w Gostyni

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 168 910,00 zł

Wartość dofinansowania: 168 910,00 zł

Opis: Inwestycja polega na budowie placu zabaw wraz z torem rowerowym.