Utworzenie Klubu Senior +

senior-plus-logo.jpg

Program: Zadanie zrealizowane było w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Wartość projektu: 155 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 124 000,00 zł

Opis: W ramach inwestycji, w 1018 roku został utworzony Klub „Senior+”, składający się z następujących pomieszczeń: sala zajęć (41,22m²) , kącik wypoczynkowy (22,96m²), kuchnia (10,85m²). Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do funkcjonowania Klubu Seniora. Ponadto wejście do budynku Domu Kultury w Gostyni zostało przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Klub świadczy usługi:

  • Socjalne
  • Edukacyjne
  • Kulturalno-oświatowe
  • Aktywności ruchowej
  • Sportowo-rekreacyjne
  • Aktywizujące społecznie
  • Terapii zajęciowej

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.