Utworzenie Zielonej Pracowni

Zielona pracownia.pngWFOŚiGW.png

Okres realizacji: 2021

Program: „Zielona Pracownia” została utworzona w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: W ramach zadania utworzona zostanie pracownia geograficzno - biologiczna w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni. Myślą przewodnią nowej sali zajęć jest hasło „Poznajemy świat naszymi zmysłami”. W ramach zadania zakupione zostały między innymi stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie mogą teraz także korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co pozwoli na innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, biologii i geografii.