Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni

Logotyp - Górnosląsko- Zagłębiowska Metropolia.png

Remont budynku był przeprowadzany w dwóch etapach. Pierwszy etap prac zakończył się pod koniec grudnia 2020 roku. Wykonano nowy dach, docieplenie stropodachu, nową instalację fotowoltaiczną o mocy 22,4 kWp, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także zamontowano nowe – gazowe źródło ciepła.

Drugi etap robót obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich otynkowaniem, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę drzwi, okien, wykonanie elewacji budynku, zewnętrznego oświetlenia oraz podświetlonego napisu.

Wartość zadania: 1 520 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 900 000,00 zł

Projekt został dofinansowany z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku.