Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Wyry

Gmina Wyry pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji na doposażenie Klubu Seniora w Wyrach w 6 laptopów w ramach Programu „Cyfrowe Kluby Seniora”.

Głównym celem projektu jest doposażenie Klubu Seniora w Gminie Wyry w nowy sprzęt komputerowy, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie z nowych technologii przez seniorów oraz podniesienie ich kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest także wzrost wiedzy o możliwościach jakie daje internet oraz rozwinięcie umiejętności bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.

W pierwszej kolejności zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, następnie zostanie on wykorzystany do zajęć z dostępności cyfrowej organizowanych w ramach działającego Klubu Seniora w Gminie Wyry. Zajęcia będą bezpłatne.

Wartość dofinansowania: 15 690,00 zł
Całkowita wartość: 15 690,00 zł

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Cyfrowy Klub Seniora”. Zadanie pn. Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Wyry.

Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Wyry - plakat.jpg