Położenie geograficzne

Gmina Wyry jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa śląskiego, na południowy zachód od Katowic - stolicy województwa. Administracyjnie Gmina Wyry należy do powiatu mikołowskiego.

Gmina Wyry graniczy:

  • od północy z Mikołowem,
  • od południa z Kobiórem,
  • od zachodu z Orzeszem i Łaziskami Górnymi
  • od wschodu z Tychami.

Gmina Wyry

Gmina Wyry zajmuje powierzchnię 34,55 km², co stanowi 14,92% powierzchni powiatu mikołowskiego oraz 0,28% powierzchni województwa śląskiego. Gmina Wyry wyróżnia się na tle innych gmin powiatu mikołowskiego nietypowym wewnętrznym podziałem administracyjnym. Obejmuje ona bowiem dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów: w części północnej Wyry i w części południowej Gostyń. Pod względem geograficznym gmina stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej, rozciągającej się równoleżnikowo wzdłuż doliny Wisły i Gostynki.

 

STATYSTKA ZA 2018  -  wg stanu na dzień 31.12.2018

EWIDENCJA  LUDNOŚCI  W Y R Y

 

 

 

RAZEM

GOSTYŃ

WYRY

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW                     

ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY

8.030

w tym

K           4.126

M           3.904

4.047

w tym

K           2.067

M           1.980

3.983

w tym

K            2.059

M            1.924

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH  NA POBYT CZASOWY

138

w tym

K                66

M                72

78

w tym

K                40

M                38

60

w tym

K                 26

M                 34

 

 

URODZENIA

 

100

w tym

K             54

M             46

59

w tym

K               33

M               26

 

41

w tym

K              21

M              20

 

 

 

ZGONY

66

w tym

K             20

M             46

 

31

w tym

K                  8

M                23

 

35

w tym

K              12

M              23

                                                  

W 2018 roku ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały była o 135 osób większa niż w 2017 roku.

W miejscowości Wyry przybyły 52 osoby (30 kobiet i 22 mężczyzn), a w miejscowości Gostyń  przybyły 83 osoby (46 kobiety i 37 mężczyzn).

W 2018 roku ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy była o 6 osób większa niż w 2017 roku.

W miejscowości Wyry zameldowane były 4 osoby więcej, a w miejscowości Gostyń  zameldowane były  2 osoby więcej.

W 2018 roku urodziło się o 6 dzieci więcej niż w 2017 roku.

W miejscowości Wyry urodziło się o 4 dzieci mniej niż w 2017 roku, a w miejscowości Gostyń  urodziło się o 10 dzieci więcej niż w 2017 roku.

W 2018 roku odnotowano o 5 zgonów mniej niż w 2017 roku.

W miejscowości  Wyry odnotowano o 5  zgonów mniej niż w 2017 roku, a w miejscowości Gostyń liczba zgonów była taka sama jak w 2017 roku.

 

 

Gmina Wyry

Gmina posiada korzystne położenie geograficzne w otoczeniu Puszczy Pszczyńskiej jak również w sąsiedztwie miast o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym o rozwiniętych funkcjach usługowych i administracyjnych. Bliskość dużych ośrodków miejskich stwarza możliwości inwestycyjne. Z terenu gminy istnieją dogodne połączenia drogowe z dużymi miastami aglomeracji górnośląskiej, głównie Mikołowem, Tychami oraz Katowicami.

Gmina Wyry

Na terenie Gminy Wyry znajduje się kilka zbiorników wodnych, z których największy – Jezioro Wicie o powierzchni 14ha i pojemności 113 400m³ znajduje się w centralnej części gminy. Obecnie Jezioro Wicie pełni funkcję stawu hodowlanego.

Pozostałe zbiorniki wodne na terenie Gminy Wyry to m.in. Jezioro Stępnik (w pobliżu Żwakowa) oraz Stary Staw. W pobliżu Starego Stawu znajduje się pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 550 cm w pierśnicy. Jest on najgrubszym i prawdopodobnie najstarszym, bo liczącym około 350 lat, chronionym okazem dębu na terenie powiatu mikołowskiego.

Gmina Wyry