Położenie geograficzne

Gmina Wyry jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa śląskiego, na południowy zachód od Katowic - stolicy województwa. Administracyjnie Gmina Wyry należy do powiatu mikołowskiego.

Gmina Wyry graniczy:

  • od północy z Mikołowem,
  • od południa z Kobiórem,
  • od zachodu z Orzeszem i Łaziskami Górnymi
  • od wschodu z Tychami.

Gmina Wyry

Gmina Wyry zajmuje powierzchnię 34,55 km², co stanowi 14,92% powierzchni powiatu mikołowskiego oraz 0,28% powierzchni województwa śląskiego. Gmina Wyry wyróżnia się na tle innych gmin powiatu mikołowskiego nietypowym wewnętrznym podziałem administracyjnym. Obejmuje ona bowiem dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów: w części północnej Wyry i w części południowej Gostyń. Pod względem geograficznym gmina stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej, rozciągającej się równoleżnikowo wzdłuż doliny Wisły i Gostynki.

 

 

Nasi mieszkańcy w liczbach

Naszą gminę zamieszkuje obecnie 8 188 mieszkańców. 4 160 osób mieszka w Gostyni, natomiast 4028 osób w Wyrach.

graph-3186077_1280.png

W 2019 roku ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały była o 158 osób większa niż w 2018 roku. W Wyrach przybyło 45 osób (19 kobiet i 26 mężczyzn), a w Gostyni – 113 osób (64 kobiety i 49 mężczyzn).

W 2019 roku ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy była o 16 osób większa niż w 2018 roku. W Wyrach zameldowanych było 14 osób więcej, a w Gostyni 2 osoby więcej. Urodziło się o 13 dzieci mniej niż w 2018 roku. W Wyrach – o 8 dzieci mniej, a w Gostyni – 5 dzieci mniej niż w 2018 roku. Odnotowano o 2 zgony więcej niż w 2018 roku. W Wyrach – 5 zgonów więcej, a w Gostyni – 3 zgony mniej niż w 2018 roku.

 

Gmina Wyry

Gmina posiada korzystne położenie geograficzne w otoczeniu Puszczy Pszczyńskiej jak również w sąsiedztwie miast o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym o rozwiniętych funkcjach usługowych i administracyjnych. Bliskość dużych ośrodków miejskich stwarza możliwości inwestycyjne. Z terenu gminy istnieją dogodne połączenia drogowe z dużymi miastami aglomeracji górnośląskiej, głównie Mikołowem, Tychami oraz Katowicami.

Gmina Wyry

Na terenie Gminy Wyry znajduje się kilka zbiorników wodnych, z których największy – Jezioro Wicie o powierzchni 14ha i pojemności 113 400m³ znajduje się w centralnej części gminy. Obecnie Jezioro Wicie pełni funkcję stawu hodowlanego.

Pozostałe zbiorniki wodne na terenie Gminy Wyry to m.in. Jezioro Stępnik (w pobliżu Żwakowa) oraz Stary Staw. W pobliżu Starego Stawu znajduje się pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 550 cm w pierśnicy. Jest on najgrubszym i prawdopodobnie najstarszym, bo liczącym około 350 lat, chronionym okazem dębu na terenie powiatu mikołowskiego.

Gmina Wyry