Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyry do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2023 – 2024 

Program: Dostępna przestrzeń publiczna

Wartość projektu: 602.125,66 zł

Finansowanie:

 • 280.831,41 złPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 321.294,25 zł – budżet Gminy Wyry

Wykonawca robót budowlanych: „PLATER” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek, ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

29 listopada 2023 r. Gmina Wyry podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Projekt realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II”.

W ramach zadania zaplanowano działania inwestycyjne polegające na budowie windy wewnątrz budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku.

Ponadto zadaniem objęto działania informacyjno- komunikacyjne pozwalające na lepszą dostępność budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. plan tyflograficzny, pętla indukcyjna, system przywoławczy w toalecie, tabliczki w alfabecie Braill’a, piktogramy. Wykonany zostanie również audyt dostępności.

Projekt realizowany w okresie od 29.11.2023 r. do 31.08.2024 r.

  dostępna przestrzeń publiczna logo.jpg państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych logo.png

 


Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – przebudowa pomieszczeń kotłowni

Okres realizacji: 2023

Program: Metropolitalny Fundusz Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu: 148.071,00 zł

Finansowanie:

 • 148.071,00 złGórnośląsko – Zagłębiowska Metropolia

Wykonawca robót budowlanych: „PLATER” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek, ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

Projekt swym zakresem obejmował zakup i montaż nowego kotła gazowego wraz z armaturą i sterowaniem, wymianę instalacji c.o. w kotłowni, zamurowanie drzwi zewnętrznych, przebudowę pomieszczenia związaną z robotami wyburzeniowymi i murowymi, polegającą na dostosowaniu kotłowni do aktualnych przepisów. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono także roboty związane z modernizacją, wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty przygotowawcze związane z montażem wentylacji mechanicznej.

RGBLogo-Metropolia-PEŁNE-Mono-2000px-scaled.jpg


Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 3.500.000,00 zł

Finansowanie:

 • 1.999.200,00 złRządowy Fundusz Polski Ład
 • 1.500.800,00 zł – budżet Gminy Wyry

Wykonawca robót budowlanych: „PLATER” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek, ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

Prace budowlane objęte zadaniem:

 • dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych/winda),
 • prace wykończeniowe pomieszczeń na parterze budynku (w tym posadzki, tynkowanie, malowanie),
 • dostosowanie schodów zewnętrznych do obowiązujących warunków technicznych,
 • stolarka drzwiowa i okienna,
 • montaż armatury sanitarnej,
 • zakup wyposażenia szatniowo – socjalnego,
 • wymiana instalacji wody zimnej wraz z podgrzewaczami elektrycznymi i pionami od poziomu posadzki do stropu, instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – w wybranych pomieszczeniach,
 • wymiana kotła gazowego i remont pomieszczenia kotłowni,
 • wyposażenie pomieszczenia do składowania dokumentów w niezbędne czujniki i urządzenia, zakup regałów.

logo przebudowa pawilonu.jpg


Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenie administracyjno - biurowe - I etap

Okres realizacji: 2021

Program: Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu: 289.778,85 zł

Finansowanie:

 • 160.191,00 złGórnośląsko – Zagłębiowska Metropolia
 • 129.587,85 zł – budżet Gminy Wyry

Wykonawca robót budowlanych: „PLATER” Spółka Jawna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek, ul. Jaworowa 16, 43-241 Łąka

W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w budynku byłego pawilonu handlowego przy ul. Głównej 58 w Wyrach. Zostały przeprowadzone również roboty murowe i konstrukcyjne wynikające z posiadanej dokumentacji projektowej. Wymurowano ścianki działowe, przeprowadzono zamurowania, dokonano demontażu starej a następnie zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. Prace te miały na celu uporządkowanie układu funkcjonalno-użytkowego budynku.

 RGBLogo-Metropolia-PEŁNE-Mono-2000px-scaled.jpg


Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej w Wyrach

Okres realizacji: 2020 - 2021

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 29.950,50 zł

Finansowanie:

 • 20.000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 • 9.950,50 zł – budżet Gminy Wyry

Wykonawca dokumentacji projektowej: Pracownia Projektowa PiK s.c. Anna i Maciej Pindurowie, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory

Opis: W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla przeprowadzenia robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, na pomieszczenia administracyjno - biurowe.

RFIL.png