Zdrowie


Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina” skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bpp.gov.pl.


 

I prawo pacjenta do informacji oraz prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina - odcinek (1).JPG


II prawo pacjenta do intymności i godności oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina - odcinek (2).JPG


III prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina - odcinek (3).JPG