Gminny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

przystąpiliśmy do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to jeden z dokumentów strategicznych, na podstawie którego wyznaczane są obszary, w których nasilają się zjawiska negatywne – nie tylko w obszarze infrastruktury, takie jak dziurawa droga, zaniedbany budynek, czy brak miejsc rekreacji, ale również w obszarze społecznym np. wysoki wskaźnik interwencji policji, straży miejskiej, bezrobocie, brak integracji wśród mieszkańców, itp.

W związku z tym, prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która jest pierwszym krokiem (oprócz danych statystycznych) do wyznaczenia obszarów, w których zaplanowane zostaną działania zmierzające do poprawy sytuacji, przy aktywnym udziale mieszkańców. Ankietę można wypełnić do 19 lipca.

Chcemy poznać Państwa potrzeby w zakresie działań, które możemy podjąć, aby nam wszystkim żyło się w Gminie Wyry jeszcze lepiej. Jeśli widzicie Państwo miejsca, obszary, gdzie należałoby przeprowadzić konkretne przedsięwzięcia, prosimy o ich wskazanie. Zależy nam szczególnie na identyfikacji takich działań, które są dla Państwa ważne, nie tylko pod kątem otaczającej nas przestrzeni, ale również pod względem spędzania wolnego czasu w gminie, organizowania wydarzeń, imprez, spotkań, czy większego angażowania mieszkańców w sprawy gminy.

Już teraz zapraszamy Państwa do włączenia się w proces opracowania tego niezwykle ważnego dokumentu oraz udział w spotkaniach i konsultacjach, o których organizacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ankieta dla mieszkańców - Gminny Program Rewitalizacji