Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach 2011-2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Pszczyńskiej etap X

Okres realizacji: 2011 – 2012
Fundusz: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość projektu: 270 311,98 zł

Finansowanie:

 • 111 606,32  zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (umorzenie pożyczki)
 • 158 705,66 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry 

Opis projektu:

Od listopada 2011 r. do września 2012 r. Gmina Wyry realizowała  budowę X etapu  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, umożliwiającej odbiór ścieków z 11 istniejących budynków przy ul. Pszczyńskiej w Wyrach.

Wykonawcą robót była firma INSTAL Cymorek Sp. J. ze Skoczowa wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania wykonano:

 • kanalizację grawitacyjną  z rur PCV o łącznej długości L = 656,6 m, w tym:                  
  • f 200x 5,9 mm   - L= 516,6 m
  • f 160x 4,7 mm    - L= 140,0 m
 • kanalizację tłoczną z rur PE-HD100 90 x 5,4mm - L= 207,6 m
 • studnie kanalizacyjne śr. 1000/425 mm - 35 szt.
 • pompownię sieciową z polimerobetonu śr. 1200mm  z 2  pompami KSB i armaturą  
 • zasilanie elektryczne pompowni ścieków
 • ogrodzenie pompowni ścieków oraz  utwardzenie nawierzchni wokół pompowni  kostką brukową gr.6 cm

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach, pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki nr 102/2005/87/OA/po/P zaciągniętej w 2005 r na realizację zadania związanego z ograniczeniem niskiej emisji.