Małe granty w 2018

Stowarzyszenie Podróżników TROP  złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego "POLISH YOUR ENGLISH" doskonal swój angielski.

 


 

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia" Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy.

oferta diabetyków 1.JPG

diabetyk3.JPG