Małe granty w 2018

Fundacja Arte Creatura w dniu 07.09.2018r. złożyła ofertę na realizację działania "Muzyka łagodzi obyczaje - koncert artystycznych pieśń polskich w 100 lecie odzyskania niepodległości".

 

1.JPG

2.JPG

3.JPG

 

 


 

Fundacja AUXILIUM w dniu 6.08.2018 r. złożyła ofertę na realizację działania "Międzypokoleniowy Piknik Charytatywny - Razem dla Klaudii"

 

auxilium 1.JPG

auxilium 2.JPG

auxilium 3.JPG

 

 


 

PZN Okręg Śląski Koło w Mikołowie złożyło w dniu 25.07.2018 r. ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. "Daleki świat na wyciągnięcie ręki".

dalik świat 1.JPG

daleki świat nr 2.JPG

 

 


 

Stowarzyszenie Podróżników TROP  złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego "POLISH YOUR ENGLISH" doskonal swój angielski.

 

 


 

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego "Ochrona i promocja zdrowia" Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej dla społeczności lokalnej w zakresie chorób cukrzycy.

oferta diabetyków 1.JPG

diabetyk3.JPG