Tereny przemysłowe, użyteczności publicznej, sportu i rekreacji

W Urzędzie Gminy Wyry gospodarką nieruchomościami zajmuje się Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i udziela on wszelkich informacji dotyczących ofert inwestycyjnych.

Tereny przemysłowe i tereny użyteczności publicznej wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tereny nie będące własnością gminy):

1. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

 • tereny przy ul. Zbożowej w Wyrach,
 • tereny przy ul. Pszczyńskiej, ul. Na Wierzysko, ul. Transportowa, ul. Dojazdowa, ul. Składowa, ul. Przemysłowa, ul. Ceglana, ul. Towarowej w Wyrach,
 • tereny przy ul. Łaziskiej w Wyrach, 
 • teren przy ul. Wróbla w Wyrach
 • tereny w rejonie ul. Magazynowej w Wyrach - przy granicy  z miejscowością Łaziska Średnie, 
 • tereny przy ul. Franciszka Kłosa w Gostyni
 • tereny przy ul. Rybnicka w Gostyni,
 • tereny przy ul. ks. Tomasza Mamzera w Gostyni
 • tereny przy ul. Tyska w Gostyni
 • tereny przy ul. Łuczników w Gostyni
 • tereny przy ul. Pszczyńskiej w Gostyni

2. Tereny zabudowy usługowej – użyteczności publicznej

 • tereny przy ul. Pszczyńska i ul. Na Wierzysko w Wyrach

3. Tereny sportu i rekreacji

 • tereny przy ul. Wagonowej -  teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Wicie w Wyrach
 • tereny przy ul. Zbożowa - tereny na pograniczu Wyr i Mikołowa w Wyrach,
 • tereny przy ul. Józefa Markiela w Wyrach – obiekt sportowo-rekreacyjny im. Braci Góralczyków
 • tereny przy ul. Rybnicka w Gostyni

Ewidencję gruntów dla Gminy Wyry prowadzi Starostwo Powiatowe w Mikołowie, mieszczące się przy ul. Żwirki i Wigury 4a, tel. (32) 32 48 100. Tam też można uzyskać wszelkie informacje na temat gruntów leżących w obrębie Gminy Wyry, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Do pobrania mapki terenów przemysłowych i użyteczności publicznej:

Do pobrania mapki terenów sportu i rekreacji: