Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

 
GOSP Wyry

KONTAKT:

ul. Główna 107
43-175 Wyry
tel: 32 323-02-38
gops@gopswyry.eu
www.gopswyry.eu

Kierownik Ośrodka: Alicja Gugała-Gołąbiewska

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą:

Pracownicy socjalni: 32 323-02-38
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 32 218-72-74

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Dyżury filia Gostyń, ul. Pszczyńska 368

wtorek: 9:00 – 10:30
czwartek: 9:00 – 10:30

Przyjmowanie interesantów przez Kierownika Ośrodka:

poniedziałek: 13:00 do 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach został powołany uchwałą Rady Gminy w listopadzie 1991 roku. Działalność rozpoczął od stycznia 1992 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wyry. Ośrodek swym działaniem obejmuje Gminę Wyry składająca się z miejscowości Wyry i Gostyń. W Gostyni mieści się filia Ośrodka przy ul. Pszczyńskiej 368, w której dyżurują pracownicy w wyznaczonych godzinach. Działanie Ośrodka opiera się głównie na Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o świadczeniach rodzinnych, Ustawie o pieczy zastępczej.

Ośrodek prowadzi ARCHIWUM KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH udostępnianych na wniosek zainteresowanych instytucji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.