Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

 
GOSP Wyry

KONTAKT:

ul. Główna 107
43-175 Wyry
tel: 32 323-02-38
gops@gopswyry.eu
www.gopswyry.eu

Kierownik Ośrodka: Alicja Gugała-Gołąbiewska

Pracownicy socjalni: 32 323-02-38
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 32 218-72-74

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Dyżury filia Gostyń, ul. Pszczyńska 368

wtorek: 9:00 – 10:30
czwartek: 9:00 – 10:30

Przyjmowanie interesantów przez Kierownika Ośrodka:

poniedziałek: 13:00 do 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach został powołany uchwałą Rady Gminy w listopadzie 1991 roku. Działalność rozpoczął od stycznia 1992 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wyry. Ośrodek swym działaniem obejmuje Gminę Wyry składająca się z miejscowości Wyry i Gostyń. W Gostyni mieści się filia Ośrodka przy ul. Pszczyńskiej 368, w której dyżurują pracownicy w wyznaczonych godzinach. Działanie Ośrodka opiera się głównie na Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o świadczeniach rodzinnych, Ustawie o pieczy zastępczej.

Ośrodek prowadzi ARCHIWUM KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH udostępnianych na wniosek zainteresowanych instytucji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ODDZIAŁ WYRY
ul.Główna 107
43-175 Wyry
tel: 32 2187243

ODDZIAŁ GOSTYŃ
ul. Pszczyńska 370
43-176 Gostyń
tel: 32 218 75 21
www.gopswyry.eu/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/

Czynny:

  • w pierwszy i drugi roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-1800 porad udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz członek Klubu Abstynenta „Powrót”
  • czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 16:00-18:00 porad udzielają prawnik, pedagog oraz członek Klubu Abstynenta “Powrót”.

W każdy trzeci roboczy poniedziałek miesiąca o godz. 16:30 członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierają się, aby rozpatrzyć bieżące sprawy dotyczące między innymi osób oraz rodzin dotkniętych problemem nadużywania alkoholu.


 

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Gminna Świetlica Środowiskowa w Wyrach i Gostyni są Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi Wsparcia Dziennego, funkcjonującą jako pion Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, realizującego postanowienia ustawy o "Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.

Gminne Świetlice Środowiskowego w Gminie Wyry od początku założenia uczestniczą w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Śląskiego o nazwie “Tworzenie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży’ oraz “Wsparcie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży”.  Konkursy mają na celu wsparcie finansowe placówek na takie cele jak – dożywianie, organizacja imprez, wydarzeń, wycieczek, zakup sprzętów i wyposażenia.

Gminna Świetlica Środowiskowa w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a

43-175 Wyry

e-mail: swietlica@wyry.pl

telefon: 601-942-180

Godz. otwarcia:

* w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00,

* W dni wolne od nauki szkolnej – wakacje, ferie i przerwy świąteczne:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

 

Gminna Świetlica Środowiskowa w Gostyni

ul. Pszczyńska 370

43-176 Gostyń

e-mail: swietlicagostyn@gmail.com

telefon: 32 21875 21

Godz. otwarcia:

* w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00,

* W dni wolne od nauki szkolnej – wakacje, ferie i przerwy świąteczne:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

 

Więcej informacji na stronach: