Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

 
GOSP Wyry

KONTAKT:

ul. Główna 107
43-175 Wyry
tel: 32 323-02-38
gops@gopswyry.eu

godziny otwarcia

strona internetowa

Kierownik Ośrodka: Anna Łożańska

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach został powołany uchwałą Rady Gminy w listopadzie 1991 roku. Działalność rozpoczął od stycznia 1992 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wyry i swym działaniem obejmuje Wyry i Gostyń. Działanie Ośrodka opiera się głównie na Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o świadczeniach rodzinnych i Ustawie o pieczy zastępczej.