Wyniki przetargów

06.10.2023 r.

W dniu 28 września 2023 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo – Handlowym, (woj. śląskie, pow. mikołowski) Wyry ul. Główna 58 odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości gruntowe:

1. Nieruchomości gruntowe położone w Gminie Wyry, w miejscowości Gostyń przy ul. Kalinowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00028012/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

2904/16

667

Ł IV, R IVb

74 000,00

10 000,00

2.

2907/16, 2908/16

1298

R IVb

127 000,00

20 000,00

2. Działki mają nieregularny kształt zbliżony do prostokątnego lub trójkątnego, jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działki nieogrodzone,
z podstawową infrastrukturą techniczną (prąd, gaz, woda, telekomunikacja) założoną
w dalszym sąsiedztwie. Działki położone przy ul. Kalinowej i Drzymały, oparte od północy
o projektowaną drogę wewnętrzną ul. Kalinową, od południa o ciek wodny – dopływ Gostynki, od wschodu z ul. Drzymały (droga publiczna powiatowa, asfaltowa). Dodatkowo nad dz. 2908/16 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

3. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00028012/3:

„Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność drogi opisana w §1 powołanego aktu notarialnego.” Wpis w dziale III uznano za bezprzedmiotowy dla sprzedawanych działek.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/306/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 18.11.2021 r.
i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 25.11.2021 r. poz. 7380 działki o numerach 2904/16, 2907/16, 2908/16 oznaczone zostały symbolem 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka o numerze 2908/16 stykowo oznaczona jest jako 2KDL  – tereny komunikacji.

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1)    działka nr 2904/16 – 1 osoba;

2)    działka nr 2907/16 i 2908/16 – 1 osoba.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na zbycie działki nr:

1. 2904/16 wyniosła 74 740,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: Pan Robert Rydzak.
2. 2907/16 i 2908/16 wyniosła 128 270,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: Pan Michał Gieroń.

Wywieszono dnia 06.10.2023 r.

[WÓJT GMINY WYRY]


 

01.08.2023 r.

W dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 11:00 w Pawilonie Usługowo – Handlowym (woj. śląskie, pow. mikołowski) Wyry ul. Główna 58 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości gruntowe

1. Nieruchomości gruntowe położone w Gminie Wyry, w miejscowości Gostyń przy ul. Kalinowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00028012/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

2904/16

667

Ł IV, R IVb

74 000,00

10 000,00

2.

2905/16

534

R IVb

60 000,00

10 000,00

3.

2906/16

584

R IVb

65 000,00

10 000,00

4.

2907/16, 2908/16

1298

R IVb

127 000,00

20 000,00

2. Działki mają nieregularny kształt zbliżony do prostokątnego lub trójkątnego, jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działki nieogrodzone, z podstawową infrastrukturą techniczną (prąd, gaz, woda, telekomunikacja) założoną w dalszym sąsiedztwie. Działki położone przy ul. Kalinowej i Drzymały, oparte od północy o projektowaną drogę wewnętrzną ul. Kalinową, od południa o ciek wodny – dopływ Gostynki, od wschodu z ul. Drzymały (droga publiczna powiatowa, asfaltowa). Dodatkowo nad dz. 2908/16 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

3. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00028012/3:

„Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność drogi opisana w §1 powołanego aktu notarialnego.” Wpis w dziale III uznano za bezprzedmiotowy dla sprzedawanych działek.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/306/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 18.11.2021 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 25.11.2021 r. poz. 7380 działki o numerach 2904/16, 2905/16, 2906/16, 2907/16, 2908/16 oznaczone zostały symbolem 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka o numerze 2908/16 stykowo oznaczona jest jako 2KDL  – tereny komunikacji.

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1)    działka nr 2905/16 – 1 osoba;

2)    działka nr 2906/16 – 1 osoba.

Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1)    działka nr 2904/16 – 1 osoba;

2)    działka nr 2905/16 – 1 osoba;

3)    działka nr 2906/16 – 2 osoby.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na zbycie działki nr:

1. 2905/16 wyniosła 60 600,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: Pan Aleksander Wolnik.

2. 2906/16 wyniosła 65 650,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: Pan Aleksander Wolnik.

Przetarg na zbycie działki nr 2904/16 został zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Przetarg na zbycie działek nr 2907/16 i nr 2908/16 został zakończony wynikiem negatywnym
z uwagi na brak wpłat wadium.

Wywieszono dnia 01.08.2023 r.

[WÓJT GMINY WYRY]