Termomodernizacja budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy

loga.png

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1. – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wartość projektu: 3 972 907,42 zł

Finansowanie:

  • 3 080 942,20 zł - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1. – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.
  • 891 965,22 zł - budżet Gminy Wyry.

Celem głównym projektu jest poprawa parametrów energetycznych 8 budynków, położonych przy ulicach:

  • Ks. Franciszka Bojdoła 2, 4, 6
  • Głównej 129, 131
  • Pszczyńskiej 339
  • Puszkina 19, 21

W ramach zadania, wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania c.w.u.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl. lub korzystając z formularza.


Klauzula RODO

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ODO oraz zasad wskazanych w Umowie. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową.

8 sierpnia 2023 r.

Zakończyliśmy termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Puszkina 19 i 21

30 czerwca 2023 r.

Trwają prace związane z termomodernizacją budynków komunalnych

30 marca 2023 r.

Trwa termomodernizacja budynków komunalnych

19 października 2022 r.

Ruszają termomodernizacje budynków komunalnych

13 października 2022 r.

Budynek komunalny w Gostyni przeszedł termomodernizację

27 października 2021 r.

Wkrótce termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 339 w Gostyni

2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 339

6 maja 2021 r.

Termomodernizacja gminnych budynków komunalnych coraz bliżej. Rozstrzygnięto przetarg

7 kwietnia 2021 r.

Przetarg na wykonanie dokumentacji termomodernizacji gminnych budynków komunalnych

27 stycznia 2021 r.

Podpisano umowę na modernizację budynków komunalnych

15 stycznia 2021 r.

Ponad 3 mln zł na modernizację budynków komunalnych