Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni w latach 2014-2015

PROWUE


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyry i Gostyń                                   

Okres realizacji: 2014 – 2015
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Wartość projektu: 2 488 975,33 zł

Finansowanie:

 • 1 005 619,54 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
 • 1 483 355,79 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakładało osiągnięcie następującego celu: wzmocnienie spójności gospodarczej
i społecznej na terenie realizacji inwestycji poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Wyry.

Zrealizowany projekt budowy kanalizacji sanitarnej składał się z trzech etapów:

Zadanie „A” - Budowa kanalizacji wzdłuż ul. Łuczników w Gostyni oraz ul. Zawodzie i ul. Magazynowej w Wyrach

Roboty rozpoczęto 10.02.2015 r. natomiast pozwolenie na użytkowanie kanalizacji uzyskano 29.06.2015r.
W ramach zadania  wykonano:

 • kanalizację ciśnieniową z rur PEHD łącznej dł. L = 5 983,02 m  w tym:
  • Ø  125 – 323,10 m
  • Ø  90 – 3 956,91 m
  • Ø 50 – 1 703,01 m
 • studnie węzłowe  SW betonowe  Ø  1500  –   5 szt.
 • pompowe przydomowe pompownie ścieków  –   62 kpl.

Zadanie „B” - Budowa kanalizacji wzdłuż ul. Tysiąclecia i ul. Bojdoła w Wyrach

Roboty rozpoczęto 11.02.2015 r., a zakończono 29.06.2015 r.
W ramach zadania wykonano:

 • kanalizację o  łącznej dł. L = 1 358,23 m,  w tym:
  • Ø 200/160 – 1 221,46 m
  • Ø  90 – 136,77 m
 • studnie kanalizacyjne śr. 1000/600/425 mm – 44 szt.
 • pompownia sieciowa PT z pompami i armaturą – 1 szt.

Zadanie „C” - Budowa kanalizacji wzdłuż ul. Wagonowej i ul. Rubinowej w Wyrach

Roboty rozpoczęto 11.02.2015 r., a zakończono 29.06.2015 r.
W ramach zadania wykonano:

 • kanalizację o  łącznej dł. L = 1 039,52 m,  w tym:
  • Ø 200/160 – 811,74 m
  • Ø  90 – 227,78 m
 • studnie kanalizacyjne śr. 1000/600/425 mm – 29 szt.
 • pompownia sieciowa PT z pompami i armaturą – 1 szt.