Plany łowieckie

 

Plan polowań w sezonie 2019/2020 Nadleśnictwa Kobiór

 KŁ K.png

 

Nadleśnictwo Kobiór.pdf

 


 

Plan łowiecki KOŁA ŁOWIECKIEGO HUBERTUS

NA ROK 2019/2020

plan polowań.jpg

S28C-119101708070.pdf

 

 

 


 

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI

 na rok gospodarczy 2019/2020.

 plan polowań Koło Łowieckie Bażant.jpg

Bez tytułu.jpg

 
Zrzut ekranu 2019-04-18 o 09.31.27.png
Zrzut ekranu 2019-04-18 o 09.31.45.png
Zrzut ekranu 2019-04-18 o 09.31.54.png
Zrzut ekranu 2019-04-18 o 09.32.02.png
Zrzut ekranu 2019-04-18 o 09.32.13.png
Zrzut ekranu 2019-04-18 o 09.32.26.png


Zrzut ekranu 2019-04-17 o 10.38.35.png
Zrzut ekranu 2019-04-17 o 10.38.46.png
Zrzut ekranu 2019-04-17 o 10.38.53.png
Zrzut ekranu 2019-04-17 o 10.39.04.png
Zrzut ekranu 2019-04-17 o 10.39.12.png
Zrzut ekranu 2019-04-17 o 10.39.23.png


 

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI

 

na rok gospodarczy 2019/2020


Zrzut ekranu 2019-04-9 o 13.37.45.png
Zrzut ekranu 2019-04-9 o 13.44.26.png
Zrzut ekranu 2019-04-9 o 13.44.35.png
Zrzut ekranu 2019-04-9 o 13.44.47.png
Zrzut ekranu 2019-04-9 o 13.44.54.png
Zrzut ekranu 2019-04-9 o 13.45.03.png

plan polowań 14.12.2018 KŁ Hubertus.JPG


 

plan polowan 2018- 2019.JPG


 

polowanie zbiorowe.PNG


 

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI

na rok gospodarczy 2017/2018
oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego 2016/2017

 

 

I. Dane ogólne

  1. Obwód łowiecki nr 147 powierzchnia 7029 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych 2843 ha powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie 5803 ha
  2. Województwo śląskie, Powiat Mikołów.
  3. Nadleśnictwo (nazwa i adres siedziby) Kobiór, 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141.
  4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (nazwa i adres siedziby) Katowice, ul. Huberta 43/4.
  5. Zarząd Okręgowy PZŁ (nazwa i adres siedziby) Katowice, 41-103 Siemianowice Śl. ul. Zwycięstwa 2
  6. Dzierżawca/lub zarządca (nazwa i adres siedziby) Koło Łowieckie „Hubertus”, 43-187 Orzesze ul. Wiosny Ludów 11

II. Zagospodarowanie obwodu łowieckiego, szkody łowieckie

 

Wyszczególnienie

 

 

Jedn. miary

 

Plan poprzedniego roku gospodarczego 2015/2016

Wykonanie planu poprzedniego roku gospodarczego 2015/2016

Stan na 10 marca roku, na który sporządza się plan 2016 r.

Stan planowany do osiągnięcia  w bieżącym roku gospodarczym 2016/2017

  1

2

3

4

5

6

1. Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej

osoby/ etaty

-

-

-

-

2. Liczba osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, lub powołanych, w celu wykonywania zadań z zakresu gosp. łowieckiej

osoby

1

1

1

1

3. Urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej

X

X

X

X

X

    a) paśniki

szt.

-

-

18

18

    b) lizawki

szt.

-

-

68

68

    c) ambony

szt.

 

 3

70

70

    d) woliery

szt.

-

-

-

-

    e) zagrody

szt.

-

-

-

-

    f) inne

szt.

-

-

-

-

4. Poletka łowieckie(obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu)

ha

6,1

6,1

6,1

6,1

5. Pasy zaporowe

szt.

4

4

4

4

km

1

1

1

1

6. Zagospodarowane przez dzierżawcę lub zarządcę łąki śródleśne i przyleśne

ha

6,6

6,6

6,6

6,6

7. Karma i sól.

X

X

X

X

X

    a) objętościowa sucha

tona

2

2

-

2

    b) objętościowa soczysta

tona

45

52

-

45

    c) treściwa

tona

15

17

-

15

    d) sól

tona

0,5

0,5

-

0,5

8. Powierzchnia zredukowana upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne

ha

15

5,6

-

15

 

III. Informacja o przychodach ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej i kosztach zagospodarowania obwodu

1

2

3

4

5

6

1. Koszty poniesione na prowadzenie gospodarki łowieckiej

tys. zł

120

114

-

120

     w tym : kwota wypłaconych odszkodowań łowieckich

tys. zł

20

11,055

-

20

2. Przychody ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej

tys. zł

32

43,942

-

36

Więcej informacji o rocznym planie łowieckim (w tym dane dot. zwierząt łownych) dostępne są tutaj.


 

 

 

 

Plan polowań zbiorowych koła łowieckiego

„Leśnik” - Kobiór – na sezon łowiecki 2016/2017

Lp.

Data

Nr obwodu

Gatunek zwierzyny

Miejsce wykonywania polowania

Miejsce zbiórki

Godzina zbiórki

Prowadzący polowanie

Uwagi

 

1

13.08.

2016

157

kaczki

Stenclówka II,III

Hetmaniok

08:00

Bolesław Oracz

 

2

20.08.

2016

157

kaczki

Staw Koczara

Hetmaniok

18:00

Przemysław Tomecki

 

3

28.08.

2016

157

kaczki

Stenclówka II,III

Stenclówka

08:00

Grzegorz Jamry

 

4

10.09.

2016

157

kaczki

Stenclówka II,III

Stenclówka

17:00

Adam Kałuża

 

5

05.11.

2016

157

lis, bażant, zając

II, III, IV

Hetmaniok

08:00

Do ustalenia

Polowanie Hubertowskie

6

19.11.

2016

157

lis, bażant, zając

V

Hetmaniok

08:00

Sławomir Grochowski

 

7

18.12.

2016

138

jeleń, sarna, dzik

Szwedzkie, Wyry, Promnice*

Wyry magazyn

08:00

Witold Brągiel

 

8

24.12.

2016

157

lis, bażant, dzik

I, II, V

Hetmaniok

08:00

Bolesław Oracz

Polowanie wigilijne

9

21.01.

2017

157

bażant, drapieżniki

I, II, III

Hetmaniok

09:00

Andrzej Skrobol

 

8

04.02.

2017

157

bażant, drapieżniki

V

Hetmaniok

09:00

Bolesław Oracz

 

9

18.02.

2017

157

bażant, drapieżniki

III, V

Hetmaniok

09:00

Bolesław Oracz

Zakończenie sezonu

*Ze względów organizacyjnych należy telefonicznie potwierdzić obecność na polowaniu.

Plan polowań zbiorowych koła łowieckiego Leśnik - Kobiór dostępny jest również w pdf tutaj.


 

Roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2016/2017

Roczny plan łowiecki.JPG