Informacja o przystąpieniu Gminy Wyry do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

W Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona informacja o przystąpieniu Gminy Wyry do zakupy paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych: Gmina Wyry BIP - Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych / Dokument nr 29576 (rekord.pl).


Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

powrót