Obchody wrześniowe 2016

Gardzę śmierci postrachem – jestem przecież wojakiem i zaufano mi!... Nie lękam się kul!

To słowa, które od wielu lat rozbrzmiewają 2 września, pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września z 1939r. w Gostyni, gdzie 77 lat temu, stoczono zwycięski bój w kampanii wrześniowej. Jest to utwór dziękczynny bohaterów września „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy”, który wykonali Henryk Piróg oraz Jarosław Tomalik z Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Mieszkańcy Gminy Wyry, uczniowie, harcerze, przedstawiciele władz, kombatanci oraz wojsko uczciło 2 września 2016r. heroiczną walkę żołnierzy polskich z 73. Pułku piechoty – 23. Dywizji Piechoty Armii „Kraków” pod dowództwem śp. płk. Władysława Kiełbasy. Wielu z nich zginęło broniąc tych ziem 1-2 września 1939r. w rejonie miejscowości Wyry i Gostyń. Wśród poległych był ich dowództwa płk. Władysław Kiełbasa.

W tegorocznych uroczystościach uczestniczyła Kompania Honorowa 6 Batalion Powietrznodesantowy im. Gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu z 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Wybrzmiał apel poległych i salwa honorowa. Złożono także wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r.

Podczas uroczystej mszy św. polowej, celebrowanej przez ks. proboszcza Jana Podsiadło homilię wygłosił ks. proboszcz mjr Janusz Kłopot z parafii wojskowej p. w. Świętego Kazimierza Królewicza. Mówił o wartościach, które wyznawali bohaterowie kampanii wrześniowej i które widnieją na wielu sztandarach wojskowych: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz o ich współczesnym znaczeniu.

Do zgromadzonych mieszkańców wspomnienie tamtych dni wygłosił – w imieniu Arkadiusza DomińcaJarosław Ptaszkowski, który mówił nie tylko o roli piechoty, ale także o pociągu pancernym „Groźny” pod dowództwem śp. kpt. Jana Rybczyńskiego.

Podczas uroczystości Włodzimierz Czechowski, prezes Śląskiego Zarządu Województwa ZKRPiBWP w Katowicach wygłosił przemówienie oraz wręczył medale „Za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych” za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni oraz propagowanie historii z terenu Gminy Wyry. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  1. Dariusz Waligóra – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie
  2. Krzysztof Czech – Naczelnik Wydziału Prewencji w Mikołowie
  3. Stefan Strzępa – mieszkaniec Wyr, historyk, autor monografii: „Wyry w okresie 1939-1995”
  4. Stefan Poniewiera – mieszkaniec Gostyni,autor obrazów przedstawiających Pomnik Pamięci Żołnierzy Września1939r. w Gostyni, artysta, malarz
  5. Lidia Borowian – Cyba – autorka monografii: „Gostyń od średniowiecza do współczesności”
  6. Henryk Cyba – autor monografii: „Gostyń od średniowiecza do współczesności”
  7. Joanna Pasierbek – Konieczny – autorka monografii: „Gostyń od średniowiecza do współczesności”

Wójt Barbara Prasoł została wyróżniona medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Ponadto w dowód uznania dla osobistych dokonań i zaangażowania w realizację zadań na rzecz obronności kraju, promowania dorobku Sił Zbrojnych w ramach organizowanych uroczystości na szczeblu lokalnym upamiętniających udział żołnierzy w walkach o niepodległość oraz opiekę nad grobami i pomnikami żołnierzy Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach wyróżnił medalem pamiątkowym BENE MERITUS: Wójta Gminy Wyry – Barbarę Prasoł, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry – Elżbietę Słomkę oraz Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie – Dariusza Waligórę. Odznaczenia wręczał płk. Leszek Klag z WKU w Tychach.