Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2015
Program: Rządowy konkurs  na dofinansowanie projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu
Wartość projektu: 21 143,70 zł

Finansowanie:

  • 16 914,96zł – środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
  • 4 228,74 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa nowej strony internetowej Gminy Wyry, w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Zakres projektu obejmuje przygotowanie portalu internetowego, dostosowanie portalu do standardów WCAG 2.0 oraz szkolenie techniczne dotyczące aktualizacji portalu.

Realizacja projektu wpisuje się w założenia Programu Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminy Wyry, który został uchwalony przez Radę Gminy Wyry w październiku 2014r., a dostępny jest tutaj.