Informacja o przedłużeniu terminu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach zawiadamia*, że załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 22 września 2022 r., a także ich wypłata, nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym Urzędu Gminy Wyry, wykonywaniem którego zajmuje się GOPS. Jego realizacja jest jednak uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego. Urząd Gminy Wyry złożył zapotrzebowanie na powyższe środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymał, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację tego zadania.

*na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) oraz na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Wyry nr KSA.0052.129.2022 z dnia 26 września 2022 r. do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00