Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wyry - Rafał Kwapuliński - e-mail: koordynatordostepnosci@wyry.pl

1. Dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego

Urząd Gminy Wyry, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osób uprawnionych.

Osoby uprawnione lub działające na mocy upoważnienia osoby uprawnionej, planujące wizytę w Urzędzie Gminy Wyry proszone są o dokonanie zgłoszenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

-     osobiście: w sekretariacie Urzędu – poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00 (ul. Główna 133, I piętro, pokój 8),

-     mailowo: urzad@wyry.pl,

-     listownie: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry

-     telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): 32 3256800

z zastrzeżeniem, że zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

-     imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);

-     informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;

-     przewidywany termin wizyty w Urzędzie;

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Urzędu skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu w celu uzgodnienia szczegółów. 

2. Informacje na temat dostępności budynku oraz zapewnienia asysty przy wejściu do budynku

Urząd Gminy mieści się w budynku przy ul. Głównej 133 w Wyrach, przy przystanku komunikacji publicznej (autobus). Przed obiektem znajduje się bezpłatny parking z oznakowanym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Po prawej stronie od schodów wejściowych znajduje się podjazd, po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek. Pomieszczenia Urzędu są rozmieszczone na 3 poziomach, na które można dostać się tylko schodami, w Urzędzie brak windy. Wszystkie pomieszczenia Urzędu są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy zapewnia asystę pracownika przy wejściu do budynku. W celu zapewnienia asysty, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie Urzędu. Zgłoszenia można dokonać także po przybyciu do budynku, za pośrednictwem pracownika Kasy znajdującej się na parterze.