Klub Koła Pszczelarzy w Wyrach

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach logo.jpgHistoria Koła Pszczelarzy w Wyrach

Powstanie naszego koła nierozerwalnie wiąże się z nazwiskami dwóch światłych pszczelarzy a mianowicie z kol. Niewiadomskim Ludwikiem i Niewiadomskim Henrykiem, którzy mając kontakty z innymi pszczelarzami z sąsiednich miejscowości – postanowili w Wyrach założyć koło pszczelarskie. Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się w dniu 22 kwietnia 1956 r. w Urzędzie Gminnej Rady Narodowej w Wyrach.

Założone koło liczyło wtedy 25 członków, 16 z Wyr, 7 z Gostyni i 2 z Łazisk Średnich. Oprócz członków koła na tym terenie pozostało 20 pszczelarzy niezrzeszonych.

Aby powiększyć bazę pożytkową członkowie naszego koła co roku nasadzają drzewa i krzewy oraz rośliny miododajne. Pszczelarze nasi nie zajmują się tylko produkcją miodu i wosku, ale również hodowlą matek pszczelich oraz produkcją mleczka pszczelego.

Obecnie Koło liczy 26 członków i 363 rodziny pszczele, a duża część Koła to pszczelarze światli i przeszkoleni, posiadający świadectwa ukończenia kursów.

Prezesem Koła Pszczelarzy w Wyrach jest Krzysztof Patalong.

W 2016 r. Koło Pszczelarzy w Wyrach obchodzi Jubileusz 60 lat istnienia.

Trochę o pszczołach…

Rój zużywa dla własnego rozwoju około 100 kg miodu i 50 kg pyłu kwiatowego. Pszczelarz uzyskuje dla siebie tylko nadwyżki. Bywają lata że tych nadwyżek nie ma. Poza miodem i pyłkiem uzyskujemy od pszczół mleczko pszczele i cudowny środek konserwujący, bakteriobójczy i lecznicy – kit pszczeli czyli propolis. Człowiek nie odkrył nic lepszego i bezpiecznego od tych produktów.

Łatwo jest odróżnić pszczołę od osy lub szerszenia.

  • pszczoła miodna – wytwarza miód, może użądlić tylko raz, ma inną charakterystykę niż osa, jest większa oraz posiada więcej owłosienia, ma mniej intensywne kolory.
  • osa – nie wytwarza miodu, może użądlić wielokrotnie, jest mniejsza od pszczoły, posiada niej owłosienia niż pszczoła, a jej ubarwienie jest bardziej intensywne.
  • szerszeń – może użądlić kilkukrotnie, samo użądlenie powoduje dotkliwy ból, zaczerwienienie i obrzęk. Jest większy od pszczoły i osy.