Informacje dla mieszkańców dotyczące przebudowy DW 928 (ul. Pszczyńska)

Komunikaty przekazywane Urzędowi Gminy Wyry przez firmę Budimex SA, generalnego wykonawcę przebudowy DW 928.

Kontakt:

e-mail: dw928@budimex.pl
telefon do sekretariatu biura firmy Budimex w Wyrach: tel. 453 670 474

Termin

Rodzaj utrudnień

Miejscowość

Szczegółowa lokalizacja

29 września od godz. 7.30 do 6 października

zmiana organizacji ruchu 

Kobiór

na odcinku około 450 m na obszarze niezabudowanym – na wysokości zaczynającego się lasu za Biedronką w kierunku skrzyżowania z D1

wydłużenie terminu utrudnień 12 października

roboty drogowe, utrudnienia w związku z budową kanalizacji deszczowej

Mikołów

na odcinku 300m, początek około 100 m za ul. Krakowską do ul. Słonecznej

wydłużenie terminu utrudnień do dnia 15 grudnia

utrudnienia

Gostyń
Kobiór

na długości około 300 m na odcinku leśnym, około 200m za ostatnimi zabudowaniami Gostyni w kierunku na Kobiór

4 października – 6 października

zmiana organizacji ruchu 

Kobiór

na długości około 170 m od skrzyżowania z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Leśników

od 26 września

na wszystkich drogach dojazdowych do DW 928 (ul. Pszczyńskiej) zostaną ustawione zakazy ruchu za wyjątkiem: dojazdu do posesji, autobusów ZTM, służb miejskich oraz pojazdów budowy. Działanie ma na celu zmniejszenie ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej w związku z jej przebudową. Objazd dla samochodów ciężarowych został wyznaczony przez Tychy drogą DK 44

Mikołów
Wyry
Gostyń
Kobiór

drogi dojazdowe do DW 928 (ul. Pszczyńskiej)

wydłużenie terminu utrudnień do dnia 15 listopada 

utrudnienia

Gostyń
Kobiór

na długości około 400 m na odcinku leśnym, około 1,7 km za ostatnimi zabudowaniami Gostyni w kierunku na Kobiór

14 września-15 października

likwidacja wahadła na czas wycinki drzew

Kobiór

na odcinku od ronda w Kobiórze do DK nr 1

14-28 września

wycinka drzew

Kobiór

na odcinku od DINO do ronda (z wyłączeniem wiaduktu kolejowego)

14 września

utrudnienia w związku z przebudową wodociągu

Wyry

w rejonie posesji przy ul. Pszczyńskiej 184

18-29 września

roboty drogowe, utrudnienia w związku z budową kanalizacji deszczowej

 

Mikołów

na odcinku 300m, początek około 100 m za ul. Krakowską do ul. Słonecznej

12 września-30 października

utrudnienia w związku z budową tymczasowego objazdu przez rzekę Korzeniec

Kobiór

na odcinku ul. Przelotowej około 140 m, od ronda w kierunku DK nr 1

11-28 września

utrudnienia w związku z wykonaniem objazdu dla mostu, chwilowe wstrzymywanie ruchu na odcinku około 100 m na czas dostawy materiału do budowy objazdu

Gostyń

na odcinku ul. Pszczyńskiej od posesji nr 427 do posesji nr 441

7-8 września

utrudnienia w związku z przebudową wodociągu

Wyry

w rejonie posesji zlokalizowanej przy ul. Pszczyńskiej 184

4 września od godz. 8.30

zmiana organizacji ruchu (ręczne kierowanie ruchem)

Kobiór

na odcinku około 750 m na obszarze niezabudowanym – na wysokości zaczynającego się lasu za Biedronką w kierunku skrzyżowania z D1

 

4 września od godz. 8.30 do 14 września

zmiana organizacji ruchu w związku z wykonywaniem kanalizacji deszczowej

Kobiór

na odcinku około 500 m na obszarze niezabudowanym – za rondem w kierunku Biedronki do ostatnich zabudowań przed lasem (w kierunku DK1)

23 sierpnia od godz. 8.00 do 24 sierpnia – strona prawa

od 25 sierpnia od godz. 8:00 do 29 sierpnia – strona lewa

odcinkowe wprowadzanie zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową kolizji wodociągowej

Gostyń

na odcinku około 30 m na obszarze zabudowanym w okolicach posesji przy ul. Pszczyńskiej 401

20 lipca-23 sierpnia

odcinkowe wprowadzanie zmiany organizacji ruchu

Gostyń

na odcinku o długości okołó 1130 m na obszarze zabudowanym od posesji nr 309 do posesji nr 401 przy ul. Pszczyńskiej

24 lipca-28 września

możliwe chwilowe wstrzymywanie ruchu na odcinku około 150 m na czas wycinki drzew

Mikołów
Wyry

na odcinku około 1 km na obszarze niezabudowanym od granicy miejscowości Mikołów i Wyry do skrzyżowania z ul. Główną i ul. Na Wierzysko

17 lipca-28 września

możliwe chwilowe wstrzymywanie ruchu na odcinku około 150 m na czas wycinki drzew

Mikołów
Wyry

na odcinku około 2 km na obszarze niezabudowanym od ul. Krakowskiej w Mikołowie do granicy miejscowości Mikołów i Wyry

11 lipca – 11 września

zmiana organizacji ruchu

Gostyń

na odcinku 400 m, w kierunku na Kobiór, rozpoczęcie około 1,5 km za ostatnimi zabudowaniami Gostyni

11 lipca – 23 sierpnia

odcinkowe wprowadzanie zmiany organizacji ruchu

Gostyń

na odcinku o długości około 1,130 m, rozpoczęcie przy posesji nr 290 do posesji nr 401 przy ul. Pszczyńskiej

10 – 11 lipca

badania nawierzchni

Gostyń
Kobiór

Na odcinkach:

  • od ul. Krakowskiej w Mikołowie do posesji nr 248 przy ul. Pszczyńskiej w Gostyni
  • na odcinku 1700 m, w kierunku na Kobiór, odcinek leśny, rozpoczęcie około 300 m za posesją nr 459 przy ul. Pszczyńskiej w Gostyni
  • od posesji nr 133 przy ul. Centralnej w Kobiórze do drogi DK 1

5 lipca-5 września

zmiana organizacji ruchu

Gostyń

na odcinku 300 m, w kierunku na Kobiór na odcinku od około 100 m za OSP Gostyń (ul. Pszczyńska 296) do posesji nr 337 przy ul. Pszczyńskiej

27 czerwca-14 lipca

zmiana organizacji ruchu

Kobiór

na odcinku 2,1 km (po 300 m jednego dnia) – rozpoczęcie na odcinku leśnym około 3 km przed zabudowaniami Kobióra do około 1 km przed zabudowaniami Kobióra

26 czerwca

utrudnienia w ruchu

Kobiór

na odcinku 830 m, rozpoczęcie około 1 km przed zabudowaniami w Kobiórze

na odcinku 250 m, rozpoczęcie przed zabudowaniami w Kobiórze do posesji nr 133 ul. Centralna

na odcinku 2,8 m, rozpoczęcie przy posesji nr 248 ul. Pszczyńskiej w Gostyni do około 200 m za posesją nr 455 ul. Pszczyńskiej

Od 20 czerwca 2023 r.

rozpoczęcie prac budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK1”

Kobiór

około 300 m na odcinku leśnym przed pierwszymi (za lasem) zabudowaniami miejscowości Kobiór,

około 300 m na obszarze niezabudowanym, przed posesją nr 459 (leśniczówka), w kierunku na Kobiór

 

23-25 maja

wykonywanie odwiertów w nawierzchni drogi

Mikołów
Wyry
Gostyń
Kobiór

-

Od 9 maja

prace inwentaryzacyjne nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji

Mikołów
Wyry
Gostyń
Kobiór

prośba o umożliwienie pracownikom spółki PROINWEST PSA wejścia na teren nieruchomości i wykonania zdjęć w celu dokonania inwentaryzacji przed przystąpieniem do prac budowlanych