Informacje dla mieszkańców dotyczące przebudowy DW 928 (ul. Pszczyńska)