Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ulicy Wagonowej w Wyrach

Ikonki do inwestycji.png

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca  w obszary wiejskie"

 Budowa placu Zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ulicy Wagonowej w Wyrach

Okres realizacji: 2017           

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wartość projektu: 132 717,00 zł

Finansowanie:

  • 85 447,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
  • 47 270,00 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakładało osiągnięcie następujących celów:

Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej obszaru przy stawie Wicie w miejscowości Wyry znajdującej się w Gminie Wyry poprzez budowę placu zabaw z przyłączoną do niego siłownią na wolnym powietrzu wraz z elementami małej infrastruktury.

Wzmocnienie integracji pomiędzy mieszkańcami poprzez zwiększenie liczby miejsc- obiektów znajdujących się w bezpośredniej bliskości do symbolicznego, spajającego mieszkańców miejsca- stawu Wicie.

Wzrost aktywności mieszkańców poprzez stworzenie większej liczby obiektów umożliwiających spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców Gminy. Obiekty uwzględniają potrzeby młodszych mieszkańców, sympatyków aktywnego spędzania wolnego czasu, młodych mam i opiekunów młodszych dzieci, seniorów, osób przeciętnie sprawnych fizycznie oraz osób o niskim statusie materialnym.

Urozmaicenie obecnie dostępnych form aktywnego wypoczynku (jazda na rowerze, nordic walking, bieganie) o nowe elementy.

Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia składają się:

  • siłownia na wolnym powietrzu składająca się z pięciu urządzeń tj. wioślarz/prasa nożna, biegacz/orbitrek, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, surfer/twister, jeździec,
  • plac zabaw tj.: huśtawka 4-osobowa, linarium piramida, zestaw zabawowy większy (w skład którego wchodzą: wieża z daszkiem, wieża trójkątna z daszkiem {2 szt}, przejście tunelowe, sklepik, zjeżdżalnia, drabinka, panel edukacyjny/figury geometryczne, linka z podestami {4 szt.}, zjeżdżalnia strażacka, most skośny równoważnia) i zestaw zabawowy mniejszy (w skład którego wchodzą: wieża z daszkiem {2 szt.}, przejście tunelowe, zjazd strażacki ze stopniami, bulaj, panel liczydło/figury geometryczne, zjeżdżalnia, drabinka linowa skośna oraz ścianka wspinaczkowa {2 szt}),
  • tablica z regulaminem, kosze na śmieci oraz ławki z oparciem,
  • nawierzchnia z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych, amortyzująca ewentualny upadek.

Założono, że dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

  • 1 nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej,
  • 120 osób korzystających z infrastruktury.