Formularz wad i usterek

Formularz zgłaszania wad/usterek dla uczestników projektu "Słoneczna Gmina Wyry"

Formularz zgłaszania wad /usterek dla uczestników projektu

Szanowni Państwo – uczestnicy projektu „Słoneczna Gmina Wyry”

poniżej publikujemy formularz zgłaszania wad/usterek instalacji fotowoltaicznej lub/i solarnej.

W przypadku wystąpienia awarii Państwa instalacji prosimy o wypełnienie formularza i jego przesłanie drogą elektroniczną na adres email: fundusze@wyry.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WAD.docx


 16.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 15 października wpłynęła do Urzędu Gminy Wyry odpowiedź w sprawie pisma Gminy Wyry dotyczącego parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej w miejscowości Wyry. Poniżej treść pisma:

 S22C-6e20101614250_0001.jpg


 

15.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Gmina Wyry”, Wykonawca wypełnia druk ZM do firmy Tauron wraz z załącznikami, po czym druk wysyła do Urzędu Gminy Wyry. Następnie pracownicy Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji informują telefonicznie właścicieli aby stawili się w Urzędzie i uzupełnili podpis na druku ZM. Podpis składa osoba która zawarła z firmą Tauron umowę na dostarczenie energii elektrycznej. Podpisane druki Urząd Gminy Wyry wysyła do firmy Tauron.

Właściciel nieruchomości może odebrać wypełniony z załącznikami druk ZM i złożyć go indywidualnie w firmie TAURON.

 


 

7.11.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy że montaż instalacji rozpocznie się w styczniu 2019 r. Wykonawca zapewnia, że termin wykonania umowy tj. 16.04.2018 r. zostanie zachowany. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 


 

14.05.2018r

Szanowni mieszkańcy,

w dniach od  22.05.2018r. do 24.05.2018r. odbędzie się wizja lokalna dla mieszkańców  firmy realizującej montaż instalacji fotowoltaicznych.

 


 

26 kwietnia 2017r.

Przedstawiamy Raport z konsultacji związanych z projektem ,, Słoneczna Gmina Wyry".

Do pobrania:

Raport z konsultacji projektu ,,Słoneczna Gmina Wyry".


 

07 marca 2017r.

Szanowni mieszkańcy,

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców zakwalifikowanych do projektu „Słoneczna Gmina Wyry”  (tj. osoby, które znajdują się na liście podstawowej) na spotkania informacyjno – konsultacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

 • 20 marca 2017r. o godz. 18.00 w budynku OSP Wyry, ul. Pszczyńska 76
 • 22 marca 2017r. o godz. 18.45 w budynku Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366

Na spotkaniu zostaną omówione zapisy umowy przedwstępnej (projekt umowy dostępny jest poniżej), szacunkowe koszty oraz przewidywany harmonogram dalszych prac.

Zakres projektu „Słoneczna Gmina Wyry” polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltaika) w budynkach jednorodzinnych.

Do pobrania:

 1. Projekt umowy przedwstępnej w pdf.

28 grudnia 2016r.

Słoneczna Gmina Wyry

Szanowni Państwo,

w zakresie projektu „Słoneczna Gmina Wyry” polegającego na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych informujemy, że postęp prac wygląda następująco:

 • na liście podstawowej mamy zapisanych 95 osób, natomiast na liście rezerwowej 6 osób,
 • firma Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa, na podstawie wizji w terenie lub dokumentacji przesłanej przez mieszkańców elektronicznie, oszacowała wielkość instalacji,
 • po przekazaniu dokumentacji przez CDE będziemy znali szacunkowe koszty danej instalacji,
 • w styczniu i lutym będziemy się kontaktować z każdym z mieszkańców z listy podstawowej w celu podpisania umowy przedwstępnej (wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Wyry po jego opracowaniu przez Centrum Doradztwa Energetycznego),
 • termin wykonania umowy zawartej z Centrum Doradztwa Energetycznego mija 10.01.2017r. W ramach umowy firma zobowiązała się do przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie projektu,
 • wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przez Gminę Wyry w terminie określonym w konkursie tj. do 28.04.2017r.,
 • po złożeniu wniosku o dofinansowanie będziemy czekać na jego ocenę przez Urząd Marszałkowski (planowany termin rozstrzygnięcia to listopad 2017r., jednakże z praktyki wiemy, że może on ulec wydłużeniu),
 • rzeczowa realizacja projektu nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2018r.

28 listopada 2016r.

Odnawialne źródła energii - lista rezerwowa

W związku z intensywnymi przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie na montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych informujemy, że z dniem 28.11.2016r. zamykamy listę mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu.

Od tego momentu wszystkie zgłoszenia będą wpisywane na listę rezerwową.


21 października 2016r.

Odnawialne źródła energii - kolejny etap

Informacja dla mieszkańców, którzy zgłosili chęć uzyskania dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii.

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że w miesiącu październiku 2016r. pracownicy firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. będą się z każdym Państwa kontaktować telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnych w budynkach mieszkalnych. Wizje lokalne przeprowadzone zostaną w listopadzie 2016r. Mamy nadzieję, iż z początkiem grudnia 2016r. poznamy już ostateczną liczbę zdecydowanych mieszkańców podłączeniem instalacji odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltaika).

O kolejnych spotkaniach będziemy Państwa informować.

KONTAKT:
Centrum Doradztwa Energetycznego w Mikołowie
tel. 32 326 78 16 - Klaudia Moroń


22 września 2016r.

Odnawialne źródła energii

21 września br. w Domu Kultury w Gostyni odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi uzyskaniem dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii. Spotkanie było prowadzone przez Wójta Gminy Wyry – Panią Barbarę Prasoł oraz pracowników Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa – Panią Ewelinę Tabor oraz Pana Artura Twardowskiego. W spotkaniu wzięło udział 74 mieszkańców Gminy Wyry.

Do 30 września br. czekamy na decyzję mieszkańców czy chcą wziąć udział w programie! Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, I piętro, pok. nr 7, tel. 32 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl lub w Centrum Doradztwa Energetycznego w Mikołowie, tel. 32 326 78 16, email: atwardowski@ekocde.pl.

Po zebraniu grupy zainteresowanych mieszkańców, w październiku br. CDE przeprowadzi wizje lokalne w celu wykonania wstępnego projektu instalacji.

Prezentację ze spotkania wraz z harmonogramem realizacji programu można zobaczyć tutaj.

Najważniejsze kwestie, które zostały poruszone na spotkaniu:

 1. Obecnie prawo nie przewiduje sprzedaży energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne, stąd kierowaliśmy do Państwa prośbę o zabranie na spotkanie rachunków za energię elektryczną aby dobrać instalację najbardziej optymalną do potrzeb.
 2. Z uwagi na to, że panele najwięcej energii wytwarzają w godzinach południowych (gdy większość osób jest w pracy, szkole) i nie ma możliwości jej wykorzystania od razu, jest ona przekazywana do sieci i magazynowa przez dostawcę energii elektrycznej. Dostawca magazynuje naszą energię przez 365 dni jednakże pobiera z niej 20% (właśnie za to magazynowanie). Po roku użytkownik dostaje fakturę z rozliczeniem ile energii zostało wyprodukowane, a ile zużyte i rozlicza się z różnicy. Opłaty stałe oczywiście obowiązują nadal. W ramach programu nie ma możliwości zakupu akumulatorów do magazynowania energii.
 3. Podatek VAT od całości instalacji będzie po stronie mieszkańca. Jego poziom kształtuje się różnie w zależności od miejsca posadowienia paneli:
  • 8% - na budynku mieszkalnym
  • 23% - na gruncie, budynku gospodarczym, garażu, itp.
 4. Po uzyskaniu dofinansowania gmina będzie ogłaszała przetarg na wykonanie instalacji,w którym na pewno zawrze warunek dokonywania co rocznych przeglądów przez wykonawcę oraz udzielenia gwarancji na okres 5 lat.
 5. Ubezpieczenie instalacji należy do właściciela budynku.
 6. Koszt 1 kW przy tak dużych projektach kształtuje się na poziomie 5 – 6 tyś. zł.

Najważniejsze zapisy umowy przedwstępnej:

 1. Właściciel budynku po montażu instalacji na 5 lat oddaje w użyczenie gminie powierzchnię dachu, na której zamontowane są panele (z uwagi na to, że gmina jest beneficjentem i musi zapewnić trwałość projektu).
 2. Właścicielem instalacji w tym czasie jest gmina i właściciel budynku nie może w okresie 5 lat instalacji zdemontować, wymienić, itp. Po upływie 5 lat instalacja zostanie przekazana właścicielowi budynku (w jakiej formie to nastąpi obecnie nie wiadomo).

Kolejnym punktem było przedstawienie przez p. Wójt przewidywanego montażu finansowego.

Pani Wójt zaznaczyła, że w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina Wyry ma „zarezerwowane” 700 000 zł dofinansowania.

Na potrzeby montażu finansowego przyjęliśmy koszt instalacji na poziomie 22 000 zł.

Przy założeniu, że dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 85% czyli 18 700,00 zł to pozostałe 15% dzielimy na pół tj. 7,5% mieszkaniec i 7,5% gmina czyli po 1 650 zł.

Jednakże w takim wypadku pieniędzy wystarczy nam tylko na ok. 37 instalacji.

Gdybyśmy chcieli objąć dofinansowaniem 91 instalacji (tak nam wyszło z wstępnego zainteresowania mieszkańców) to montaż wyglądałby w następujący sposób:

 • Dofinansowanie z UE – 35% tj. 7 700 zł
 • Mieszkaniec – 32,5% tj. 7 150 zł
 • Gmina – 32,5% tj. 7 150 zł

Oczywiście ostateczna kwota będzie znana dopiero po przetargu.

Obecnie musimy stworzyć grupę zdecydowanych mieszkańców, z którymi będziemy w stałym kontakcie, stąd prośba aby do końca września potwierdzić udział w programie.


31 sierpnia 2016r.

Odnawialne źródła energii - spotkanie

Wójt Gminy Wyry serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety w zakresie kolektorów słonecznych i/lub fotowoltaiki, na spotkanie w dniu 21 września br. (środa) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Gostyni. Prosimy o zabranie aktu własności budynku (w obu przypadkach) oraz rachunków za energię elektryczną za 2015r. (w przypadku zainteresowania dofinansowaniem do ogniw fotowoltaicznych). 

Z początkiem roku oraz w lipcu br. prowadziliśmy wśród mieszkańców Gminy Wyry ankietyzację dotyczącą działań proekologicznych. Zainteresowanie było bardzo duże, co obrazuje poniższa tabela:

Zainteresowanie dofinansowaniem do:

Zainteresowanie uzyskaniem pożyczki na:

kolektorów słonecznecznych

kotła na gaz lub biomasę

ogniw fotowoltaicznych

termomodernizacji budynku

Ekologiczny kocioł węglowy

118

107

113

83

103

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili ankietę.

Odnawialne źródła energii:

Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltaika) na budynkach mieszkalnych. Planowany termin złożenia wniosku to I kwartał 2017r.

Wymiana pieców i termomodernizacja:

Obecnie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany pieców bądź działań termomodernizacyjnych. W 2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie przewiduje ogłoszenia konkursów w tym zakresie. Czekamy na ogłoszenie harmonogramu konkursów na 2017r. W przypadku pojawienia się możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie podejmiemy wszelkie działania, aby taki wniosek sporządzić.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku indywidualnej wymiany pieców bądź dokonania termomodernizacji przez mieszkańców, nie będzie możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków.


12 sierpnia 2016r.

Odnawialne źródła energii

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że od 1 do 31 sierpnia 2016r. pracownicy firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. będą prowadzili wizje lokalne w budynkach mieszkalnych (zgłoszonych podczas ankietyzacji), w celu sprawdzenia możliwości technicznych podłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltaika). Po wstępnej weryfikacji zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami, na których przedstawione zostaną informacje o poziomie dofinansowania instalacji, projekty umów z mieszkańcami, itp.


04 lipca 2016r.

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wyry zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (np. solary, fotowoltaika) w budynkach jednorodzinnych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na działania proekologiczne w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2016r. (ankieta dostępna jest poniżej lub w Urzędzie Gminy Wyry). Mieszkańcy, którzy wypełnili już w tym roku ankietę nie muszą jej składać ponownie. Formularz można przesłać mailowo na adres fundusze@wyry.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Wyry, pok. nr 7, I piętro.

Informujemy również, że na razie brak jest informacji o planowanych konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020) na dofinansowanie do wymiany pieców lub termomodernizacji budynków. O wszelkich działaniach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Do pobrania:

 1. Ankieta na działania proekologiczne w pdf.
 2. Ankieta na działania proekologiczne w doc.

10 lutego 2016r.

ANKIETA NISKA EMISJA

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wyry opracowała ankietę dotyczącą niskiej emisji. Ma ona na celu zbadanie zapotrzebowania wśród mieszkańców na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne, termomodernizację budynków bądź na montaż instalacji OZE (np. fotowoltaika, kolektory słoneczne). Ankieta zostanie Państwu dostarczona przy okazji doręczania decyzji podatkowych, a także zamieszczona na stronie internetowej www.wyry.pl.

Będziemy wdzięczni za zwrot ankiet do dnia 15 marca 2016r., które będzie można przekazać do oznakowanych skrzynek w Urzędzie Gminy Wyry lub Domu Kultury w Gostyni. Wyniki pozwolą nam na podjęcie decyzji, w którym programie Gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, dzięki czemu uzyskacie Państwo dotacje na własne przedsięwzięcia. O wszelkich szczegółach tj. m.in. formach wsparcia, terminach, poziomie dofinansowania będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, miesięcznika „Wicie” lub tablic ogłoszeń.

Ankieta w wersji pdf do pobrania tutaj.

Ankieta w wersji doc do pobrania tutaj.