Pozostałe numery alarmowe

Powiatowe centrum Zarzadzania Kryzysowego w Mikołowie - 32 326-04-30, 798-717-178

Pogotowie Weterynaryjne – 983
 
Pogotowie Wodne (WOPR, MOPR) – 984|

Pogotowie Górskie GOPR i TOPR) - 985

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Ciepłownicze – 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994

Komenda Główna Policji – system Child Alert -  995

Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 996

numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR) 601 100 100 

numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)  601 100 300 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA) 800 702 222

Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 22 668 70 00

601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
800 702 222 - Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie