Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji

Gmina Wyry w 2022 roku zrealizowała inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji”.  

Projekt obejmował swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej robót polegających na zabudowaniu czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej  w układzie ciśnieniowym  przy  ul. Franciszka Fityki w miejscowości Gostyń. Zadanie zrealizowano w oparciu o wyciąg z dokumentacji pn. „Projekt Budowlany – BUDOWA KANALIZACJI SANITANRNEJ CIŚNIENIOWEJ ETAP I – GOSTYŃ” opracowany przez jednostkę projektową „ECON”.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Wyry otrzymała dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w wysokości 124 305,00 zł.