Spółka Wodna

Rozliczenie finansowo-rzeczowe Spółki Wodnej Wyry-Gostyń za 2022 rok

Wpływy:

 • Stan na 1.01.2022 r. – 995,72 zł
 • Dotacja Urzędu Gminy Wyry – 10 000,00 zł
 • Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 9 295,00 zł
 • Wpływy mieszkańców   – 14 925,52 zł
 • Razem wpływy – 35 216,24 zł

Wydatki:            

 • Zapłacone faktury – 33 535,01 zł
 • Opłaty bankowe – 329,00 zł
 • Inne (materiały biurowe, opłaty pocztowe) – 230,00 zł
 • Razem wydatki – 34 094,04 zł
 • Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 1 122,23 zł

Wykorzystanie środków:

 1. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry Potok Żwakowski na długości 303 mb oraz ręcznie czyszczenie i udrożnienie rowu Potok Żwakowski na długości 266 mb – Umowa nr 1/2022, faktura na kwotę 9 865,00 zł.
 2. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu w Gminie Gostyń przy ulicy Pszczyńskiej 227 na długości 264 mb – Umowa nr 2/2022 na kwotę 4 260,00 zł.
 3. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry przy ulicy Lawandowej wzdłuż działek 1776/108 i 1877/108 o długości 90 mb – Umowa nr 3/2022, faktura na kwotę 1 350,00 zł.
 4. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry od ulicy Kopaniny w stronę ulicy Zacisze o długości 84 mb – Umowa nr 4/2022 faktura na kwotę 2 160,00 zł.
 5. Czyszczenie rowu w Gminie Gostyń przy ulicy Motyla 41 o długości 235 mb – Umowa nr 5/2022, faktura na kwotę 1 845,00 zł.
 6. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu Gminie Wyry wzdłuż działki nr 1006/44 o długości 82 mb – Umowa 6/2022, faktura na kwotę 1 230,00 zł.
 7. Czyszczenie i udrożnienie rowie w Gminie Wyry od ulicy Spokojnej o długości 470 mb – Umowa nr 7/2022, faktura na kwotę 7 050,00 zł.
 8. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Wyrach w pasie działki 121/22 na długości 105 mb – Umowa 8/2022, faktura na kwotę 1 575,00 zł.
 9. Wykonanie przepustu w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 277 – Umowa nr 9/2022, faktura na kwotę 3 000,01 zł.
 10. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Wyrach wzdłuż działek 2195/60 i 2196/60 na długości 140 mb –  Umowa nr 10/2022 faktura na kwotę 2 100,00 zł.

W 2022 roku zostało wyczyszczonych 2.039,00 mb rowów i wykonano 1 przepust na łączną kwotę 33 535,01 zł. Planowany zakres robót na 2023 rok zostanie ustalony na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wodnej. Zarząd Spółki Wodnej dziękuje wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy dokonali wpłat na rzecz Spółki (536 wpłat). Prosimy również o wpłaty w 2023 roku – wysokość zobowiązania wynosi 35 zł od nieruchomości do 1 ha i proporcjonalnie 10 zł za każdy kolejny hektar posiadanego gruntu. Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie przeprowadzać dalsze prace konserwacyjne. Zarząd Spółki swoje prace wykonywał społecznie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy dokonają wpłat na rzecz Spółki w 2022 roku.

Adam Klęczek
Przewodniczący Spółki Wodnej


Rozliczenie finansowo-rzeczowe Spółki Wodnej Wyry-Gostyń za 2021 rok

Wpływy:

 • Stan na 1.01.2021 r. – 390,36 zł
 • Dotacja Urzędu Gminy Wyry – 5 000 zł
 • Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 10 840 zł
 • Wpływy mieszkańców – 14 131,36 zł

Razem wpływy – 30 361,72 zł

Wydatki

 • Zapłacone faktury – 28 842 zł
 • Opłaty bankowe – 324 zł
 • Inne (materiały biurowe, opłaty pocztowe) – 200 zł 

Razem wydatki – 29 366 zł

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 995,72 zł

Wykorzystanie środków:

 1. Czyszczenie i udrożnienie rowu G8 na odcinku od ulicy Rybnickiej w kierunku Gostynki na długości 76mb oraz usunięcie drzew i krzewów wzdłuż koryta rowu – umowa nr 1/2021, faktura na kwotę 1 896 zł.
 2. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu przebiegającego przez działkę 597/17 od ulicy Kopaniny w Wyrach na długości 390 mb – umowa nr 2/2021, faktura na kwotę 4 680 zł.
 3. Czyszczenie i udrożnienie rowu S1 na odcinku od mostka w stronę Gostyni o długości 600 mb –umowa nr 3/2021, faktura na kwotę 7 200 zł.
 4. Czyszczenie i udrożnienie rowu na ul. Kopaniny w Wyrach od przepustu wzdłuż lasu o długości 70 mb –  umowa nr 4/2021, faktura na kwotę 840 zł.
 5. Czyszczenie rowu za posesją przy ul. Pszczyńskiej 260 w Gostyni o długości 70 mb – umowa nr 5/202, faktura na kwotę 840 zł.
 6. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu na odcinku od ulicy Zajęczej w Gostyni do rowu G8 o długości 175,5 mb – umowa 6/2021, faktura na kwotę 2 106 zł.
 7. Czyszczenie i udrożnienie rowie w Wyrach przy ul. Spokojnej 87 w kierunku lasu o długości 940 mb – umowa nr 7/2021, faktura na kwotę 11 280 zł.

W 2021 roku zostało wyczyszczonych 2 321,50 mb rowów, na łączną kwotę 28 842 zł. Planowany zakres robót na 2022 rok zostanie ustalony na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wodnej.

Zarząd Spółki Wodnej dziękuje wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy dokonali wpłat na rzecz Spółki (526 wpłat). Prosimy również o wpłaty w 2022 roku – wysokość zobowiązania wynosi 25 zł od nieruchomości do 1 ha i proporcjonalnie 10 zł za każdy kolejny hektar posiadanego gruntu.

Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie przeprowadzać dalsze prace konserwacyjne. Zarząd Spółki swoje prace wykonywał społecznie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy dokonają wpłat na rzecz Spółki w 2021 roku.

Przewodniczący Spółki Wodnej
Adam Klęczek

Rozliczenie-finansowo-rzeczowe Spółki Wodnej - 2021 r (1).jpgRozliczenie-finansowo-rzeczowe Spółki Wodnej - 2021 r (2).jpg


ROZLICZENIE FINANSOWO-RZECZOWE SPÓŁKI WODNEJ WYRY-GOSTYŃ ZA 2020 ROK

W 2020 roku wyczyszczonych zostało 4 206,00 mb rowów, na łączną kwotę 24 787,15 zł. Zarząd Spółki Wodnej dziękuje wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy dokonali wpłat na rzecz Spółki w 2020 roku (445 wpłat).

Wysokość zobowiązania w 2021 roku wynosi 25 zł od nieruchomości do 1 ha i proporcjonalnie 10 zł za każdy kolejny hektar posiadanego gruntu. Płatności można dokonywać na konto Spółki Wodnej: Bank Spółdzielczy w Tychach nr 66 8435 0004 0000 0000 7285 0002. Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie przeprowadzać dalsze prace konserwacyjne. Zarząd Spółki swoje prace wykonywał społecznie.

WPŁYWY

 • Stan na 1.01.2020: 681,01 zł   
 • Dotacja Urzędu Gminy Wyry: 5 000,00 zł             
 • Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 7 440,00 zł
 • Wpływy mieszkańców: 12 585,00 zł
 • RAZEM WPŁYWY: 25 706,01 zł

WYDATKI           

 • Zapłacone faktury: 24 787,15 zł
 • Opłaty bankowe: 328,50 zł
 • Inne (materiały biurowe, opłaty pocztowe): 200,00 zł
 • RAZEM WYDATKI: 25 315,65 zł

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 390,36 zł.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

 1. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry przy ulicy Rybnickiej w Gostyni, odpływ rowu „G” na długości 423 mb umowa nr 1/2020, faktura na kwotę 3 100,00 zł.
 2. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu w Gminie Wyry przy ulicy Łuczników w Gostyni - spływ wody do Gostynki na długości 1185 mb, umowa nr 2/2020 na kwotę 3 900,00 zł.
 3. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry  przy ulicy Motyla w Gostyni, rów „G” wraz z dwoma odpływami o długości 1440 mb umowa nr 3/20120 faktura na kwotę 8 000,00 zł.
 4. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu w Gminie Wyry na terenie NOMA 2 w Wyrach o długości 42 mb, umowa nr 4/2020 faktura na kwotę 861,00 zł.
 5. Czyszczenie rowu w Gminie Wyry od ulicy Kopaniny w kierunku ulicy Spokojnej w Wyrach o długości 370 mb, umowa nr 5/2020 faktura na kwotę 2 958,15 zł.
 6. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu Gminie Wyry od ulicy Rybnickiej w Gostyni o długości 274 mb, umowa 6/2020, faktura na kwotę 2 192,00 zł.
 7. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry od stawu Wici w kierunku ulicy Puszkina w Wyrach na odcinku 472 m umowa nr 7/2020, faktura na kwotę 3 760,00 zł.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Spółki Wodnej
Adam Klęczek
tel. 515 079 021

 

Załącznik: