Spółka Wodna

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Wyry za dokonanie wpłat na rzecz Spółki Wodnej Wyry – Gostyń w 2018r. Rozliczenie finansowo - rzeczowe z prowadzonej działalności znajdą Państwo w kwietniowym numerze miesięcznika „Wicie” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/SPÓŁKA WODNA WYRY-GOSTYŃ.

Prosimy również o wpłaty w 2019 roku. Wysokość zobowiązania wynosi: 25 zł od nieruchomości do 1 ha i proporcjonalnie 10 zł za kolejny hektar posiadanego gruntu. Płatności można dokonywać na konto Spółki Wodnej:

Bank Spółdzielczy w Tychach nr 66 8435 0004 0000 0000 7285 0002

 

Z poważaniem

Przewodniczący Spółki Wodnej

Wyry - Gostyń 

Adam Klęczek

tel. 515 079 021

SPÓŁKA WODNA WYRY-GOSTYŃ PTRZEDSTAWIA ROZLICZENIE

 FINANSOWO-RZECZOWE ZA 2018 ROK

 

 Pobierz sprawozdanieSpółka Wodna