Archiwum

rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 566/2023 WÓJTA GMINY WYRY z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie dokonania wyboru ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 544/2022 WÓJTA GMINY WYRY z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

14.02.2023 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2023 roku


01.02.2023 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2023 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


rok 2022

Ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2022 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry na 2022 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2022 roku

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Wyniki:

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ochrona zdrowia

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


rok 2021

 1. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 2. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom gminy Wyry
 4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
 5. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 6. Ogłoszenie otwartego konkursu oferta na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje   prowadzące działalność pożytku publicznego

rok 2020

 1. Ogłoszenie w sprawie dokonania wyboru ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom gminy Wyry
 3. Ogłoszenie o wynikach naboru ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020
 4. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2020 roku
 5. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
 6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 7. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej
 8. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty

rok 2019

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry
 3. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
 4. zarzadzenie 2019.pdf, OGŁOSZENIE DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT.pdf
 5. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
 6. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 7. Informacja o wynikach drugiego konkursu ofert na realizację w 2019 zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
 8. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej
 9. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry na 2019 rok
 10. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku

rok 2018

 1. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry
 2. Ogłoszenie o naborze członka do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3.
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r.zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
 4. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
 5. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Wyry na 2018 rok.
 6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 7. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 8. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3,będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
 9. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wyry w 2018 roku 
 10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
 11. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 12. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3
 13. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.

rok 2017

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
 4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry w 2017r. 
 5. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 6. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 7. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3