Program Ciepłe Mieszkanie

Złóż wniosek do programu „Ciepłe Mieszkanie” – na wymianę pieca

Chcesz wymienić stary piec w mieszkaniu? Skontaktuj się z gminnym Ekodoradcą i uzyskaj pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Beneficjentów chcących skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy:

e-mail: ekodoradca@wyry.pl
tel.: 725 934 529

1.png2.png

Protokół z kontroli - Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w Gminie Wyry.pdf


Regulamin Ciepłe Mieszkanie.pdf
Załącznik nr 1 Ciepłe Mieszkanie - Wykaz kosztow kwalifikowanych.pdf

Wniosek_o_dofinansowanie_Ciepłe_Mieszkanie.pdf
Wniosek_o_dotfinansowanie_Ciepłe_Mieszkanie_instrukcja.pdf
Załacznik nr 1 do instrukcji wypelniania wniosku-wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym_opodatkowaniu.pdf
Załacznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku-klauzula informacyjna współmałżonek.pdf
Załacznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku-klauzula informacyjna_współwłaściciele.pdf
Załącznik nr 4 do instrukcji wypelniania wniosku-Oświadczenie współwłaścicieli.pdf
Załącznik nr 5 do instrukcji wypelniania wniosku-Oświadczenie_współmałżonka.pdf

Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie.pdf
Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie instrukcja.pdf
Załącznik nr 1 do instrukcji - Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych.pdf
Załącznik nr 1 do instrukcji.docx
Załącznik nr 2 do instrukcji - protokół odbioru prac wykonawcy.pdf


Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 14

Liczba złożonych Wniosków o płatność: 14

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 14

Sumaryczna kwota wypłaconych dofinansowań Beneficjentom końcowym: 114 904,47 zł


Uchwała antysmogowa

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo? I ile?

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Na co?

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego,

Dodatkowo można dofinansować zakup i montaż: stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewani oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dokumentacji projektowej.


Materiały do pobrania

…….

Ciepłe mieszkanie