Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Gminie Wyry - ul. Tyska i Tęczowa w Gostyni

Logotyp - Górnosląsko- Zagłębiowska Metropolia.png

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa (projekty budowlano - wykonawcze wraz z kosztorysami inwestorskimi dla poszczególnych branż).

Wartość dofinansowania: 396 244,00 zł

Wartość zadania: 467 129,40 zł

Projekt został dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.